”Frågan är högaktuell, då många kommuner under det senaste året fått ökade kostnader genom hög inflation, stigande räntor och ökade mat- och elpriser och krav på höga löneökningar. Till exempel har det den senaste tiden rapporterats om nedskärningar på skolor i Stockholmsområdet som följd. För att undvika ett liknande scenario i Nacka tillförs välfärden därför extra medel för året”, skriver Alliansen i ett pressmeddelande.

– Eleverna i Nacka ska inte bli lidande av den ekonomiska turbulensen i omvärlden och nu säkerställer vi att våra verksamheter får de resurser som behövs för att bibehålla hög kvalitet under hela året. Detta är möjligt tack vare kommunens starka ekonomi och förmågan att prioritera rätt i tuffa tider, säger kommunalrådet Mats Gerdau (M).

”Vi såg redan i höstas”

Tillskottet innebär att checkarna till skolor, förskolor och särskilt boende höjs med två procent och till hemtjänsten med sex procent.

”Det är positivt att den Moderatledda Alliansen nu ser det vi såg redan i höstas, att välfärden behöver mer resurser. Frågan är dock om detta räcker med tanke på de ökande kostnaderna. Socialdemokraterna prioriterar alltid välfärden före nedskärningar”, skriver oppositionsrådet Johanna Kvist (S) i ett mejl till Mitt i.

Mats Gerdau medger att tillskottet kanske inte täcker alla ökade kostnader för skolor, förskolor och omsorg.

– Det vet jag inte om det gör. Lönerörelsen är ju inte färdig än. Vi vet vad avtalet med kommunal innebär men med lärarna har man inte förhandlat klart. Men det här lättar verkligen på trycket i alla fall. 

Kommunfullmäktige tar ställning till förslaget den 15 maj.