Stockholm stad har "inte tillräckligt beaktat bullret för boende norr om verksamheten samt förekomsten av damm och tung trafik".

Det säger Nackas miljö- och stadsbyggnadsnämnd som nu uppmanar kommunstyrelsen att överklaga beslutet att tillåta en stenkross i Skrubba, i närheten av bostäderna i Hedvigslund i Nacka och Lindalen i Tyresö.I överklagandet yrkas att beslutet upphävs och att verksamheten förbjuds på grund av buller, damm och tunga transporter som utgör en olägenhet för människors hälsa, menar nämnden.

https://www.mitti.se/nyheter/klart-for-stenkross-intill-bostader-i-atta-ar-i-skrubba/repvfm!xUzqY0jJF0nrPVKTpwR1w/