Blåklassat. Arkitekten Folke Zettervall ritade huset på Odengatan 3 som privatbostad åt sig själv. Nu ska fastigheten säljas. Foto: Mitt i

Museet varnar: Svårt att bygga om till flerbostadshus

Lyxlägenheter eller kvar som kontor – Svenska Bostäders försäljning av Odengatan 3 har fått många Stockholmare att spekulera i dess framtida öde. Samtidigt höjer stadsmuseet ett varningens finger för att bygga om den tidigare privatbostaden till ett flerbostadshus.

  • Publicerad 06:29, 14 jun 2021

I maj kunde Mitt i berätta att Svenska Bostäder kommer att sälja en fastighet på Odengatan 3. Huset byggdes som privatbostad av och åt den dåvarande chefsarkitekten på Statens Järnvägar, Folke Zettervall, men byggdes under mitten av 1900-talet om till kontor.

Svenska Bostäder, som inte vill äga kontorsfastigheter, menar nu att det inte är lönsamt att återigen bygga om huset för bostadsändamål. Och det är inte heller att föredra, menar Stadsmuseet i Stockholm.

– Ur ett kulturhistoriskt perspektiv är det inte säkert att det skulle vara bättre att göra om huset till ett flerbostadshus, säger Malin Myrin, enhetschef på Stadsmuseet.

Hoppas på rätt köpare

Eftersom huset på Odengatan 3 byggdes som bostad för ett enda hushåll skulle det sannolikt krävas omfattande förändringar interiört, till exempel i form av ändrad planlösning och nya kök och badrum.

Och det är inte helt självklart att en sådan ombyggnad skulle vara förenlig med kravet på varsamhet och förbudet mot förvanskning i plan- och bygglagen, menar Malin Myrin.

– Oavsett vem som äger en fastighet så finns krav på varsamhet - att hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag och att dess kulturhistoriska värden ska tas till vara. Sedan är det ju en bedömningsfråga och jag vet inte hur ombyggd denna fastighet är sedan tidigare. I Stadsmuseets klassificeringskarta har fastigheten blå klassning vilket betyder att den bedöms ha synnerligen höga kulturhistorisk värden.   

Malin Myrin hoppas att det blir "rätt" köpare som tar över fastigheten.

– Jag hoppas att det blir någon som förstår värdena, och uppskattar huset för vad det är. Då är det viktigt att det finns kunskapsunderlag om fastigheten i form av bebyggelsehistorisk inventering.

Vilda spekulationer

Nyheten om försäljningen har väckt hundratals reaktioner på Mitt i:s sociala medier. Många lyfter fram behovet av bostäder i största allmänhet – och hyresrätter i synnerhet. Det spekuleras också friskt kring husets framtida öde. Blir det lyxlägenheter? Rivning? Kvar som kontor? Och så ett wild card:

"Zlatan kanske köper!"

Reaktioner

"Om SB äger och nu säljer fastigheten med ursäkten att det inte är lönsamt att göra något fint av drömkåken så är sanningen att det är troligen bekvämast att göra så!"

"Lönsamt...vad hände med behovet av hyresrätter?"

"Sätter en slant på att det blir någon form av privatbostad (för någon förmögen knös)"

"Zlatan kanske köper!"

"Problemet är att Odengatan 3 från början var en privatbostad .. Fastigheten har alltså aldrig varit uppdelad i lägenheter med egna kök, badrum osv varför det skulle bli ett mycket omfattande arbete att bygga om den till flerfamiljshus".

"Återställ och bygg om till bostäder😔😠! Fler bostäder behövs, finns alltid köpare för bostäder även lite dyrare sådana".

"Det rivs väl och blir ersatt med en låda eller pinne".

Källa: Mitt i Stockholms facebook-sida

Visa merVisa mindre