MTR:s pressjour säger till P4 Uppland att läget är "ansträngt" och att enstaka sjukskrivningar bland personalen kan orsaka störningar i trafiken.

Ett tåg får av säkerhetsskäl inte avgå utan tågvärd ombord, enligt MTR.

Ännu finns det inga planerade inställda avgångar.

Mälartågen trafikerar bland annat sträckorna Stockholm – Uppsala, Stockholm – Linköping och Stockholm – Örebro.