Broängen

Den 27 september 2022 tog det svenska herrlandslaget i fotboll emot Slovenien på nationalarenan i Solna. Det blev ett snöpligt 1–1-resultat för de 22 895 åskådarna på plats och desto fler hemma i tv-sofforna. Men det var världens bästa dag för barnen i Grödinge SK:s parafotbollslag.

De fick marschera in tillsammans med Dejan Kulusevski, Emil Forsberg med flera innan matchen och sjunga nationalsången tillsammans med de bästa av dem bästa inom svensk fotboll.

Grödinge SK:s parafotbollslag fick följa med det svenska herrlandslaget i fotboll in på nationalarenan i september 2022.

Grödinge SK:s parafotbollslag fick följa med det svenska herrlandslaget i fotboll in på nationalarenan i september 2022.

Grödinge SK

Ett spektakel som krävde mycket förberedelse. Laget fick komma till Friends arena flera gånger inför matchen för att förbereda sig.

– Vi var tvungna att göra så för att barnen successivt skulle veta vad som förväntas av dem när de väl kom dit. Än i dag pratar vi om det på nästan varje träning, berättar tränaren Kim Johansson.

Men föreningens verksamhet – parafotbollslaget i synnerhet – är hotad.

Baracker på IP

Mitt i kan avslöja att 2 200 kvadratmeter baracker på två våningar kan komma att ställas upp på sjumannaplanen på Broängens IP. De ska ersätta Broängsskolan vars 450 elever evakuerades efter att omfattande fukt- och mögelskador upptäckts i byggnaden. En rapport som nyligen offentliggjordes konstaterade att skolans tak har läckt i 25 år.

Kommunen har budgeterat 90 miljoner för renoveringen.

Barackerna ska stå på platsen till hösten 2024, under tiden som kommunen åtgärdar mögelproblemen. Kostnaden för barackerna beräknas vara 11,1 miljoner kronor.

Problemet är att den här planen är den enda i området som uppfyller alla krav som Grödinge SK ställer på belysning och staket för att kunna bedriva sin paraverksamhet. Om den inte finns riskerar klubben att behöva lägga ner parafotbollslagen.

– Vi har de yngsta barnen och paraspelarna där av en anledning: Det är lugnare, de behöver igenkännande miljöer och att det bara är de på planen. De har intellektuell funktionsnedsättning och det innebär att de inte är som andra barn, säger Kim Johansson.

Mindre gräsplan – en klen tröst

Under onsdagen hade sportklubben kallat till ett möte med John Glimtoft, tf teknik- och fastighetsdirektör, och Stefan Dayne (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, i hopp om att få kommunen att ändra sig.

– Vi behöver paviljongerna. Men var de ska stå är ännu inte beslutat. I nuläget är vårt förslag tyvärr på sjumannaplanen, säger John Glimtoft.

Som kompensation planerar kommunen att anlägga en ny 5-spelarplan bakom gymnastiksalen på Broängens IP. Den kan vara färdig efter sommaren, enligt Thomas Wiklund, enhetschef för idrott och förening på Botkyrka kommun.

Föreningen har också erbjudits träningstider i Alby.

Representanter från Grödinge SK och kommunen tog en promenad på Broängsskolans skolgård och berättade om sina olika syn på situationen. Med olika lösningar som följd.

Representanter från Grödinge SK och kommunen tog en promenad på Broängsskolans skolgård och berättade om sina olika syn på situationen. Med olika lösningar som följd.

Albin Tingstedt

Men kommunens förslag sågas vid fotknölarna av Grödinge SK.

Vi förstår att skolan är jätteviktig och att det är tidspress på att få till en lösning. Men vi hade bara önskat att kommunen var mer lösningsorienterad och lyssnat mer på vårt förslag om att anlägga barackerna på skolans parkeringar, säger Erik Johansson, ledamot i Grödinge SK:s styrelse.

Kommunen: Föreningens ansvar

Att spela på en plan en knapp mil bort i Alby är inte heller populärt.

– Det är inte ett alternativ. Grödinge har en stor geografisk yta och bor du i exempelvis Sandviken eller Tysslinge så funkar det inte att ha 30 minuters bilväg enkel resa till en idrott som barn har rätt till, säger Erik Johansson.

Men enligt kommunen är det knökfullt på alla planer i Botkyrka.

– Det finns något fler planer i norra Botkyrka. Men det vi också har erbjudit Grödinge SK är att kunna nyttja 11-spelarplanen på Broängens IP längre på dagarna. Så gör många andra föreningar i kommunen redan. Då kan de lägga seniorerna på de tiderna, säger Thomas Wiklund, enhetschef för idrott och förening.

Taket har läckt i 25 år – skyddsstopp stänger skola

Personalen har fått fånga svart sörja i hinkar, eleverna blir tunga i huvudet av dålig luft och nu har ett omfattande mögelangrepp konstaterats. Nu stoppas verksamheten vid Broängsskolan av facket.

Broängen

Under fredagen infördes ett skyddsstopp av flera fackförbund mot verksamheten på Broängsskolan. Anledningen är ett tak som läckt sedan 1999 vilket har medfört omfattande skador på byggnaden med fuktskador och mögelangrepp som följd.

Dålig luft

En extern granskning konstaterar att ventilationssystemet på skolan levererar "bristfälligt" med luft till flera av skolans lokaler och att det bedöms ligga bakom flertalet av de problem i inomhusmiljön som personal och elever upplever på skolan så som trötthet, tung i huvudet och torr i halsen. Vissa i personalen med astma har också upplevt sig mer påverkade i byggnaden.

Rapporten konstaterar att ventilationssystemet kräver "akuta" åtgärder. Antingen genom att byta ut vissa delar eller hela systemet.

Svart sörja

Enligt representater från fackförbundet Sveriges lärare vittnar deras medlemmar om att det vid nederbörd rinner svart sörja från taket som de måste fånga i hinkar.

Enligt Botyrka kommun är det endast Broängsskolans förskole-, mellan- och högstadieverksamhet som påverkas. Alltså drygt 420 elever. Förskolan har förflyttats till andra lokaler medan övriga har fått distansundervisning. Lågstadieeleverna fortsätter att gå i skolan som vanligt, då deras lokaler inte berörs.

Facket: Måste säkra arbetsmiljön

Enligt representanterna från Sveriges lärare gäller skyddsstoppet till dess felen är avvärjda.

– Tills man säkerställer att arbetsmiljön är skälig för personal och elever, säger Ulf Hallberg, en av två ordförande för Sveriges lärare i Botkyrka.

Ska byta taket

Enligt kommunens presskommunikatör Lennart Agén har enskilda läckor åtgärdats löpande i takt med att de upptäckts. Och kommunen har redan beslutat att förhindra att något liknande händer på Broängsskolan igen.

– Att byta taket till en annan sorts konstruktion för att undvika läckage i framtiden är redan beslutat och planerat. Och enligt planen ska takbyte ske under sommaren/hösten. Det var inför detta takbyte som utökade prover togs, och de mikrobiella skadorna upptäcktes, säger han.

Nu har kommunen tagit prover för att se vad för sorts mikroorganismer det rör sig om. Först när man vet det kan man ge vidare besked till oroliga vårdnadshavare, menar Agén.

– Vi förstår den oro detta skapar för alla vårdnadshavare och vi önskar att vi redan nu kunde ge klara besked. Tyvärr kan vi inte det, men en första indikering får vi när vi har svar på de mikrobiella prover som nu tagits.

Är du drabbad? Hör av dig till Mitt i:s reporter Albin Tingstedt på 079-067 75 24. Källskydd garanteras!

Broängsskolan har drabbats av ett omfattande mögelangrepp. Dålig luft och läckande tak ligger bakom.

Broängsskolan har drabbats av ett omfattande mögelangrepp. Dålig luft och läckande tak ligger bakom.

Google maps

Taket har läckt i 25 år – skyddsstopp stänger skola

Elever i Botkyrka får plugga på distans ✔ Svart sörja rinner längs med väggarna ✔ Omfattande mögelangrepp

Mögelskandalen: Föräldrar rasar mot skolans hantering

Personalen har fångat svart sörja i hinkar, eleverna blir tunga i huvudet av dålig luft och nu har ett omfattande ­mögelangrepp konstaterats. Nu stoppas verksamheten vid Broängsskolan av facket terminen ut.

Broängen

Det kryllar av mögel i väggarna på Broängsskolan efter att taket läckt under 25 års tid. Läget är så pass allvarligt att skolan belades med skyddsstopp av fackförbunden Kommunal, Sveriges lärare, Unionen och Vision i slutet av förra veckan.

För 420 av skolans 640 elever vänds vardagen upp och ner. Från nästa vecka ska de slussas med skolbussar eller med betalda SL-kort till olika skolor i kommunen – ibland så långt som till Banslättsskolan i Tullinge.

Fukt- och mögelskada på Broängsskolan i Botkyrka

Fukt- och mögelskada på Broängsskolan i Botkyrka

Privat

Situationen har rört upp känslor, inte minst hos föräldrarna.

– Vad är det här för arbetsmiljö för våra barn? De har inget fack eller någon som representerar dem, utan de ska bara anpassa sig och det stör mig fruktansvärt mycket. Det skulle aldrig accepteras på Scania, Postnord eller på Ica. Varför ska vi då utsätta våra barn för det, säger en förälder till ett barn med en npf-diagnos och fortsätter:

– Vårt barn kan gräma sig över att ha ont i huvudet. Men när man vet det här behöver det inte bero på diagnosen. Det kan vara fukt eller mögel – det kan vara allt möjligt.

Det var facken som tillsammans gick in och sade stopp för fortsatt undervisning i skolans lokaler. Skyddsstopp var den enda lösningen, resonerar de, efter att en rapport konstaterat att stora delar av skolan är mögelskadad. Dessutom är ventilationssystemet ur funktion och måste i värsta fall bytas ut helt.

– Om man läser rapporten innantill kan man inte annat än konstatera att det här är en otjänlig miljö för människor att vistas i. Då är det välmotiverat att göra ett skyddsstopp, säger Ulf Hallberg, en av två ordförande för Sveriges lärare i Botkyrka.

Enligt honom vittnar deras medlemmar om att det vid nederbörd rinner svart sörja från taket som de måste fånga i hinkar.

”Så illa skött”

Föräldern Gulli Celepli berättar att hon sett hinkarna runt om i skolans lokaler men aldrig fått information om vad det handlar om. Hon har en dotter i fjärde klass och tycker att informationsflödet till vårdnadshavare är ”under all kritik”.

– Min dotter ringer mig en halvtimme innan skolan är slut och säger att det inte är någon skola i morgon. Jag får panik! Då måste hon klara sig själv hemma utan genomgång i hur Google classroom funkar. Jag behövde ta ledigt halva dagen för att hjälpa henne komma igång. När jag sen åkte till jobbet ringer hon tillbaka och frågar hur hon ska göra. Det är så illa skött, säger hon.

Öppnar till hösten – eller?

Lågstadiets lokaler är inte påverkade av möglet, så de eleverna är kvar i skolan. Förskole-, mellanstadie- och högstadieeleverna har haft friluftsdagar och studiebesök – med undantag för de som har haft nationella prov, som har skrivit i idrottshallen.

Kommunen planerar för att åtgärda felen.

Enligt kommunens presskommunikatör Lennart Agén har enskilda läckor åtgärdats löpande i takt med att de upptäckts. Och kommunen har redan beslutat att förhindra att något liknande händer på Broängsskolan igen.

– Det är redan beslutat och planerat att byta taket till en annan sorts konstruktion för att undvika läckage i framtiden. Det ska ske under sommaren/hösten. Det var inför detta takbyte som utökade prover togs och de mikrobiella skadorna upptäcktes, säger han.

– Vi förstår den oro detta skapar för alla vårdnadshavare och vi önskar att vi redan nu kunde ge klara besked. Tyvärr kan vi inte det, men en första indikering får vi när vi har svar på de mikrobiella prover som nu tagits.

Målet: Öppning i höst

Kommunen hoppas kunna öppna skolan igen till hösten. Men föräldern som vill vara anonym är kritisk till tidsplanen.

– Jag har svårt att se att de skulle vara klara till hösten. Felen finns i stora delar av tegelhuset.

Min dotter ringer mig en halvtimme innan skolan är slut och säger att det inte är någon
skola i morgon.

Rapporten konstaterar:

Broängsskolans tak har läckt sedan 25 år tillbaka med fuktskador som följd.

Ventilationssystemet har spjäll som nyligen gått sönder och orsakar problem med luften i lokalerna. Det och takläckan bedöms vara de främst orsakerna till inomhusproblemen och är i akut behov av åtgärd.

Det förekommer lukter av både mikrobiell ­karaktär och mineralull. Den mikrobiella lukten ­bedöms komma från dolda fuktskador som bedöms finnas runtom i byggnaden i ­varierande grad.

Källa: Polygon

Broängsskolan förblir stängd resten av terminen. Under tiden kommer eleverna att få undervisning i andra skollokaler i Botkyrka.

Broängsskolan förblir stängd resten av terminen. Under tiden kommer eleverna att få undervisning i andra skollokaler i Botkyrka.

Albin Tingstedt

Mögelskandalen: Föräldrar rasar mot skolans hantering

Elever bussas till andra skolor resten av terminen – men vad händer i höst?

Viitala (M) om mögelkrisen i Broängsskolan: Next level

Svart sörja i hinkar och elever som blir tunga i huvudet av dålig luft. Situationen på Broängsskolan är ohållbar – och allt är styrets fel, menar oppositionspolitikern Willy Viitala (M).

Botkyrka

– Det har varit känt att det är ett genomgående problem på alla våra miljonprogramsskolor, men det här verkar vara "next level", säger oppositionspolitikern Willy Viitala (M) som sitter som andra vice ordförande i Botkyrka utbildningsnämnd.

Möte om en vecka

Men trots att han sitter i kommunens beslutsorgan för skolfrågor kände han inte till att det runnit svart sörja från det mögeldrabbade taket. Den informationen fick han först efter Mitt i:s rapportering. Och det ställer han sig kritisk till.

Nu riktar han en känga mot det S-ledda styret i kommunen.

– Ansvaret ligger hos styret och förvaltningarna. Men om de har känt till de här problemen en längre tid så är det ännu underligare att man inte valt att göra något åt det, säger han.

Vad kan du själv göra i din roll som oppositionspolitiker?

– Vi har nämnd den andra maj och det är först då vi kan adressera det. Om något ska till snabbare så är det ju styret som kan göra det.

Hanteringen av problemen som nu uppstått på Broängsskolan faller på både utbildningsnämnden, som ansvarar för skolornas verksamhet, och teknik- och fastighetsnämnden, som ansvarar för själva byggnaden.

Ingen ville byta taket

Socialdemokraternas Yasemin Ergül är ny ordförande i utbildningsnämnden som ansvarar för skolfrågor. Hon tog över efter Emanuel Ksiazkiewicz (S) som i sin tur tagit över den högsta politiska rollen i kommunen, kommunstyrelsens ordförande. Stefan Dayne (KD) är ordförande i teknik- och fastighetsnämnden som ansvarar för själva skolbyggnaden.

Ingen ur S vill låta sig intervjuas när Mitt i ställer frågor. Desto mer pratglad är Stefan Dayne.

Enligt honom hade kommunen ute ett anbud för att lägga om taket för något år sedan, men ingen var intresserad att göra arbetet och därför blev det inget nytt tak. En ny anbudsperiod är påbörjad för att kunna lägga om taket under sommaren.

Men hur illa däran taket varit i 25 år kan han inte svara på.

– Jag har varit i kontakt med tjänstemän som säger att de inte heller vet. Men jag ska gå till botten med det här – så här får det inte gå till, säger han.

Jag ska gå till botten med det här – så här får det inte gå till

Mögelangrepp stängde skolan – här ska barnen plugga

Bussning till andra skolor och nationella proven i idrottshallen. Nu har Botkyrka kommun jobbat fram en lösning efter mögelutbrottet som akut stängde stora delar av Broängsskolan i fredags.

Broängen

Från onsdag till fredag den här veckan kommer Broängsskolans förskole-, mellanstadie- och högstadieelever att ha friluftsdagar och studiebesök – med undantag för de som har nationella prov.

Även den verksamheten har fått styras om i och med det omfattande mögelangrepp som drabbat skolan. Orsaken till problemen är dålig ventilation och ett tak som läckt under 25 års tid.

Enligt Lennart Agén, presskommunikatör på Botkyrka kommun, kommer provet att ske i skolans största undervisningssal – idrottshallen.

Andra skolor

Först på onsdag nästa vecka börjar mer långsiktiga lösningar att ta form.

Måndag är röd dag och tisdag har skolan studiedag. På onsdag kommer bussar att stå och vänta på eleverna vid Broängsskolan vidare. De ska föra dem till flera andra skolor i kommunen där ordinarie undervisning återupptas i bland annat Tumba gymnasium, skola i Tullinge, Kassmyraskolan och Storvretskolan.

– Upp till mellanstadiet har eleverna sina egna klasslärare. För högstadiet har vi samlat eleverna så att de är hyfsat geografiskt nära varandra, så det funkar för lärare som behöver vara på olika skolor, säger Lennart Agén.

När skoldagen är slut kommer bussarna också att köra eleverna tillbaka till Broängsskolan. En del elever får SL-kort.

– Så kommer det att se ut resten av terminen, säger Lennart Agén.

Så kommer det att se ut resten av terminen