– Vi har fått en skrämmande bild av drogpåverkade elever, hot, allvarliga våldsincidenter, vapen och droger på skolan, obehöriga lärare, mycket sjukskrivningar bland lärarna, nyrekryteringar av 8-åringar till kriminella gäng, säger kommunalrådet Nina Miskovsky (M).

Vittnesmålen menar hon kommer från 7-8 personer kopplade till skolan som personal, men signalen som initierade möten med anställda på skolan kom från socialnämnd sydväst.

– Vi kan inte stå och titta på när man får så allvarliga varningssignaler, utan det är vår plikt att agera.

Kan bli annan huvudman

Enligt yrkandet, som ska presenteras för kommunstyrelsen under nästa vecka, föreslår Moderaterna bland annat att uppdra åt grundskolenämnden att skyndsamt utreda konsekvenserna av en nedläggning av Frölundaskolan, samt att under utredningstiden införa kraftfulla insatser för att säkra barnens och personalens trygghet.

Partiet föreslår även att se över alternativ till en nedläggning, som att omstrukturera skolan till en renodlad låg- eller högstadieskola eller att se över huvudmannaskapet.

Hösten 2021 tillsattes en helt ny skolledning för att försöka vända utvecklingen.

Det har nu gått två år och Nina Miskovsky menar att man haft tid på sig.

– Ändå har utvecklingen fortsatt att gå åt fel håll, både vad gäller betygen och trygghet och studiero.

Läs mer: S om skolförslaget: "Djupt oseriöst"