Västra Göteborg

Under de senaste månaderna har det skett flera skottlossningar och sprängningar kring Frölunda. De flesta är, enligt polisen, kopplade till en pågående gängkonflikt i stadsdelen.

Bland annat skedde i slutet av juli en explosion i ett trapphus till ett flerfamiljshus i närheten av Marconihallen. Bara två dagar senare avlossades även skott mot samma fastighet.

Snabbt på plats

Senast för en månad sedan blev en ung man skjuten i benet utanför ett annat flerbostadshus i närheten av Frölunda torg.

Ett flertal närboende blev vittne till skottlossningen och enligt Camilla Tjernberg, utvecklingschef på Bostadsbolaget i Tynnered, har de allmännyttiga bostadsbolagen en viktig roll – inte minst för att informera och förhindra ryktesspridning.

– När det händer såna här saker går ångestnivån upp och olika människor har olika erfarenheter av livet som gör att man blir mer eller mindre rädd. Vissa rör det inte i ryggen medan andra blir superoroliga.

Hon menar också att bostadsbolagen har ett viktigt uppdrag i att vara snabbt på plats och åtgärda.

– Det kan vara allt från att återställa utemiljön, byta fönsterrutor och sanera till att se över psykosociala åtgärder, som att hjälpa personer att få kontakt med polisen eller bara få prata av sig om sina upplevelser.

Camilla Tjernberg, utvecklingschef på Bostadsbolaget i Tynnered.

Camilla Tjernberg, utvecklingschef på Bostadsbolaget i Tynnered.

Dino Soldin

Samverkansmodell från USA

Efter sommaren händelser i Frölunda har de kommunala bostadsbolagen ytterligare växlat upp det trygghetsskapande arbetet. Under hösten fortsätter man bland annat med samverkansmodellen BID (Business Improvement District), som härstammar från USA.

Helga Valdimarsdottir, distriktschef på Poseidon i väster.

Helga Valdimarsdottir, distriktschef på Poseidon i väster.

Dino Soldin

Arbetet startade upp i juni med tio av de kommunala bolagen, förvaltningarna, fastighetsägarna i Frölunda och Tynnered samt polismyndigheten.

– Där tittat vi tillsammans på hur vi kan utveckla några utvalda platser för att skapa större trygghet. Det känns jättebra att det är så många involverade för då har vi verkligen goda förutsättningar att göra riktiga åtgärder, säger Helga Valdimarsdottir, distriktschef på Poseidon i väster.

Normalt inte utsatta

Exakt vilka platser kring Frölunda som ska satsas på är ännu inte klart.

Hon vill samtidigt betona att flera av sommarens våldsdåd skett i områden som normalt sett inte ses som utsatta.

– Det är väldigt tråkigt när gängen får definiera bilden av ett område när det inte är den vardagen som folk lever i, säger Helga Valdimarsdottir.

Samverkan. Bostadsbolaget, som bland annat äger de så kallade kommandobryggorna" i Frölunda samverkar med bland andra Poseidon och Familjebostäder för att skapa trygghet i Frölunda.

Samverkan. Bostadsbolaget, som bland annat äger de så kallade kommandobryggorna" i Frölunda samverkar med bland andra Poseidon och Familjebostäder för att skapa trygghet i Frölunda.

Dino Soldin