En förlängning av Spårväg City från Djurgårdsbron till Ropsten kom på tisdagkvällen ett steg närmare förverkligande.

Vänsterpartiet lade oväntat ner sin röst under budgetsammanträdet och lät den borgerliga oppositionen få igenom sitt förslag om att inleda projektering av den nya spårsträckan.

– Det var ingenting vi hade planerat. Vi fick se oppositionens yrkande först under mötet och eftersom vi själva tycker att man ska gå vidare med att söka finansiering för spårvägen valde vi att lägga ner vår röst, säger Anna Sehlin (V).

Även SD röstade med de borgerliga. Den styrande koalitionen av S, MP och C förlorade därmed omröstningen med 65 röster mot 66. Beslutet innebär att de styrande partierna tvingas avsätta 20 miljoner till projekteringen.

LÄS ÄVEN: Spårvagn till Norra Djurgårdsstaden och stombuss till Nacka slopas

– Jag vaknade idag med ett leende på läpparna. Det här är en lika stor seger för oppositionen som för resenärerna och kollektivtrafiken, säger oppositionsregionrådet Kristoffer Tamsons (M).

Hans mål är att en byggstart ska kunna ske mot slutet av mandatperioden och att spårvägen ska vara klar 2027 eller 2028.

Bättre än bussar

Spårvägen har i tidigare utredningar ansetts vara det bästa sättet att ordna kollektivtrafik till den nya jättestadsdel som håller på att växa fram i Norra Djurgårdsstaden.12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser ska byggas fram till 2030.

– Det skulle inte räcka med bussar. Genom det här beslutet finns en reell chans att vi ska få klar spårvägen i tid, säger Kristoffer Tamsons (M).

Anna Sehlin (V) är också nöjd.

– Det har funnits kritik mot att man byggde Husarviken utan tillräcklig kollektivtrafik. Nu har man en chans att få en bättre lösning för de nya bostäderna i Värtahamnen. Och vi vill gärna se en ihopkoppling med Lidingöbanan, säger hon.

Förbindelse till Nacka

Den avgörande stötestenen finns dock kvar: hur den nya spårsträckan ska finansieras. Enligt Tamsons kan det handla om totalt 5 miljarder – som inte finns med i någon av de existerande investeringsplanerna.

– Att vi nu sätter pengar bakom orden är en tydlig signal att regionen tar detta på allvar, vilket gör oss till en starkare samtalspartner med Stockholms stad, Lidingö och staten, kommenterar Amelie Tarschys Ingre (L), som låg bakom det segrande förslaget.

Både L och M ser också en förlängd Spårväg City som ett första steg för att få till en Östlig förbindelse till Nacka.

Trafikregionrådet Anton Fendert (MP) anser inte att oppositionens seger i omröstningen förändrar någonting.

"Ett slag i luften"

– Det här är ett slag i luften. Förslaget att återuppta arbetet med Spårväg City finns redan i Mittenkoalitionens budget, kommenterar han.

PLANER. Den blå prickade linjen visar den tänkta sträckningen. Flera nya depåer behöver också byggas.

PLANER. Den blå prickade linjen visar den tänkta sträckningen. Flera nya depåer behöver också byggas.

Region Stockholm

I mittenbudgeten står att "en fortsatt dialog om finansiering med berörda intressenter" ska ske och att Region Stockholm ska "ta ett särskilt ansvar" för att samordna samtalen mellan Stockholm och Lidingö.

Skillnaden är att det inte fanns några pengar avsatta till projekteringen i majoritetsbudgeten.