Mistel fördröjde McDonald´s i Håbo

Fornlämningar, mistel och ett sent inkommet intresse från Tanka. Det är några förklaringar till att etableringen av McDonald´s i Bålsta har dröjt.

  • Publicerad 12:33, 27 nov 2020

När detaljplanen för det pågående projektet som heter Lillsjöns företagspark, där bland annat Ica Maxi ligger, togs fram fanns det fem stycken tänkta tomter där kommunen hoppas att det ska byggas fastigheter för olika företag.

– Handeln har blivit en stor del av det området och vi har haft diskussioner med ett antal exploatörer, säger Johan Hagland, plan- och exploateringschef.

Ett av företagen är alltså McDonald´s och där var planerna långt gångna när Bilia, via Tanka, också visade intresse. De sistnämnda kom, enligt Hagland, in ganska sent i processen och med tanke på att det handlade om bensin och annat krävdes det större utredningar vad gäller riskerna. Det är dock inte hela förklaringen.

– I backen som ligger upp mot skogen finns det fornlämningar som är riksunika som länsstyrelsen har ansett behöver skyddas. I området finns det också ett träd där vi har en mistel som är en rödskyddad art, berättar Johan Hagland.

Lägg till det ett framflyttat kommunfullmäktige så har det hela försenats ytterligare, men nu hoppas kommunen att planen ska antas den 6 december. På frågan om man inte kunde ha tagit McDonald´s separat svarar Hagland:

– Rent administrativt hade det varit möjligt, men det hade varit en väldigt konstig planläggning. Kommunen är väldigt mån om båda etableringarna och även om det inte har gått så smidigt som vi hoppats har det ändå gått hyfsat smidigt.

”Vi ska bevara vår unika natur”

Oppositionen om SCB:s siffror. Oppositionsrådet Camilla Janson (S) tycker att målsättningen ska vara att kommunen växer med två procent årligen.lördag 6/3 13:34

Befolkningen i Upplands-Bro ökar mest i länet

Hög inflyttning från andra delar av Stockholm. Den största folkökningen i Stockholms län, procentuellt sätt, står Upplands-Bro för. Mellan 2019 och 2020 ökade kommunen sin befolkning med 849 personer. Det här motsvarar en ökning med 2,9 procent.lördag 6/3 13:32