Den utlovade uppstramningen av el-cykelsituationen i Stockholm dröjer något. Foto: Sandra Eriksson

Miss i protokollet – regler för elsparkcyklar dröjer

Taxorna för elsparkcyklar dröjer. De utlovande parkeringszonerna kan vara på plats tidigare. Men löftet om en helt uppstyrd situation till sommaren 2021 spricker. "Tyvärr är det så", säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

  • Publicerad 15:22, 26 maj 2021

Inför sommaren sa trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) att vi behöver nya regler för stadens elsparkcyklar. Dels skulle en taxa införas för att förhoppningsvis få ner antalet fordon på gatorna något. Dessutom skulle parkeringszoner införas så att en skoter inte kan lämnas varsomhelst.

Tuffa avgifter och nya parkeringsregler för elsparkcyklar

Juridiskt krångligt

Men sedan det uppdagats att förslaget juridiskt kunde tolkas på olika sätt var trafikkontoret tvungna att bordlägga ärendet i april. När det nu ska upp i nämnden igen den 27 maj handlar det bara om att dra tillbaka det.

– Vi måste bereda ärendet på nytt, dessvärre. Så den taxa vi hade tänkt införa blir inte av förrän tidigast efter sommaren, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén.

Enligt honom var det trafikkontoret själva som upptäckte att man formulerat sig på ett sätt som gjorde att skoterbolagen hade kunnat taxeras dubbelt för sina tjänster.

Hur blir det med de särskilda parkeringszonerna?

– Det arbetet går vidare eftersom de inte är beroende av ärendet i trafiknämnden. Just nu håller vi, i samarbete med elsparkcykelbolagen, på att titta på lösningar som vi tror kan vara på plats inom kort.

Voi:s chef om nya avgifterna "Löser inga problem"

Ropade hej för tidigt? Löftet om taxor för elsparkcyklar skjuts upp. Foto: Stefan Källstigen

Därför måste man dra tillbaka förslaget

Förslaget om taxor för elsparkcyklar på stadens gator och torg var formulerat på ett sätt som inte höll rent jurdiskt, i vissa fall kunde det innebära att skoterbolagen hade varit tvugna att betala dubbel taxa, enligt rådande formuleringar. Därför bordlades ärendet.

När ett ände bordläggs får man inte göra för stora ändringar. Då måste ärendet återremitteras och beredas igen innan det kan läggas fram för nämnden igen.

Beslutet som också måste godkännas i kommunfullmäktige hinner därmed inte heller klubbas igenom innan det är dags för sommarlov.

Visa merVisa mindre