Skarpnäcks stadsdelsnämnd har tyckt till om planen på 900 bostäder i Skärgårdsskogen i Skarpnäck. I ett förslag till remissvar som lokal­politikerna fick läsa uttryckte förvaltningen tveksamhet till att antalet bostäder i planen ökat kraftigt.

Förvaltningen var också tveksam till att bebyggelsen påverkar kultur- och miljövärden liksom biologisk mångfald negativt.

Ser nackdelar

Den rödgröna majoriteten, som bestämmer, ville betona detta i svaret till staden.

Partierna lade till att exploateringen ökat för mycket och att bebyggelsens höjd och täthet inte ligger i linje med skalorna i övriga Skarpnäck.

I stadsdelsförvaltningens förslag till remissvar stod annars att man generellt ser positivt på fler bostäder i Skarpnäck.

Lyfta Pilottorget?

Förvaltningen uttryckte vidare bland annat tveksamhet kring om fyra bilvägar verkligen behövs i Skärgårdsskogen. Framförallt sattes frågetecken till en förlängning av Pilotgatan och den nya gatan Zeppelinargatan.

"Förvaltningen anser vidare att Pilottorget som blir en entré till området har stor potential att utvecklas men det saknas planer för detta i detaljplanen" skrev man.

Rödgröna: Helst bilfritt område

Synpunkterna kring trafiken var också en av de saker som den rödgröna politiska majoriteten ville göra tillägg kring i svaret:

"Nämnden motsätter sig bestämt en infartsgata över Pilottorget, torget behöver i stället utvecklas till ett bättre torg. Vi är också tveksamma till anslutning via Zeppelinargatan. Trafiken bör generellt hållas på mycket låg nivå inom området och vi ser gärna en strävan mot en "bilfri" Skärgårdsskog utan genomfart"

Oppositionen reserverade sig

De rödgröna skickade också med fler synpunkter i svaret, exempelvis att andelen hyresrätter i projektet borde öka.

Samtliga oppositionspartier reserverade sig mot de rödgrönas tillägg och ville gå helt på förvaltningens förslag till svar.