Värnpliktsutbildnig. Militärens närvaro i Stockholms skärgård ökar när värnpliktiga gör sin sjöpraktik under maj och juni. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten

Militären ökar sin närvaro i Stockholms skärgård

En osäkrare omvärld har fått försvarsmakten att utöka sin närvaro i Stockholms skärgård de kommande månaderna. Nu varnar marinen: Agera inte på selfiesuget och se till att hålla avstånd.

  • Publicerad 14:15, 2 maj 2021

I maj och juni kommer militären märkas av allt mer i Stockholm skärgård. Då genomförs intensifierade övningar som ett svar på en osäkrare omvärld.

– Det har skett en militär upptrappning i Östersjön och det är överlag fler nationer som befinner sig där i dag. Det innebär att även Sverige behöver visa sin närvaro, säger kaptenen Rebecca Landberg som är kommunikationschef för marinen.

Sjöpraktik i skärgården

Samtidigt håller även försvarsmaktens värnpliktiga på med sin sjöpraktik under våren och sommaren. Det är motormekaniker som behöver öva på att ta hand om maskineriet, artilleriet som ska lära sig att hantera båtens kanoner och signalmatroser som måste praktisera bryggtjänstgöring.

– Vi behöver vara till sjöss för att driva vår utbildning och praktik, därför kommer närvaron att öka.

Försämrat omvärldsläge. Allt fler nationer visar sig idag i Östersjön och därför har försvarsmakten intensifierat sina övningar. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten

Övningar väcker nyfikenhet

Under pandemiåret har även antalet fritidsbåtar och privatpersoner i skärgården ökat, något som försvarsmakten märkt av. Enligt Rebecca Landberg är det inte ovanligt att båtägare och privatpersoner tar sig för nära militärbåtarna under deras övningar. Ibland har nyfikna personer velat ta selfies tillsammans med övningsbåtarna, något som kan bli farligt.

– Det är viktigt att hålla avstånd när militären övar, vi kan ha redskap i vattnet som kan skada både oss och privatpersoner. Ser du militären i skärgården så är det viktigt att du kommer ihåg att hålla avstånd, säger Rebecca Landberg.

Försvaret: ”Det var ingen ubåt – punkt”

Håll avstånd. Rebecca Landberg, kapten i marinen, uppmanar nyfikna privatpersoner om att hålla avstånd till militären när de övar i vattnet. Foto: Astrid Amtén/Försvarsmakten

Förtöjning kan bli dyr historia

Ett annat problem som uppstått är fritidsbåtar som förtöjer vid skyddsobjekt och militära övningsområden. Att förtöja på ett skyddsobjekt är förbjudet och kan sluta i höga böter. I vissa fall kan det också bli farligt för privatpersoner att ta sig in på militärens övningsområden när de övar.

– Det är otroligt viktigt att tar ansvar om du ser en varningsskylt, hör signaler eller ser röd flagg. Att ta sig in på ett skyddsobjekt kan bli både farligt och dyrt, säger Rebecca Landberg.

Mystisk spionubåt lockar nyfikna besökare