Ekensbergsskolan är så nedgången att kostnaden för renovering anses för dyr. Dessutom gör arsenik och bly i marken det svårt att bygga en ny. En dyr sanering skulle krävas.

Därför valde det S-ledda styret tidigare i våras att klubba igenom förvaltningens förslag om att lägga ner skolan från och med höstterminen 2025. I stället ska Ekensbergseleverna gå i Blommensbergsskolan.

Men nu vill oppositionspartiet Moderaterna ändra på de planerna och återgå till den tidigare inriktningen att bygga en ny skola på platsen.

– Vi vill att förvaltningen utreder hur den nya skolan skulle kunna se ut redan under hösten, säger Andrea Hedin (M), oppositionsborgarråd, och fortsätter:

– Det kan mycket väl vara så att marken är förgiftad. Men då behöver den saneras oavsett. Vi borde kunna lösa finansiering i staden på andra sätt eller få externa bidrag.

Skulle bli dyrt oavsett

Enligt Emilia Bjuggren finns det ingen annan möjlighet än att staden tar kostnaden.

– Det omfattande saneringsarbete som krävs för få bygga en skola på platsen skulle bli så kostnadsdrivande att hyran skulle bli så hög att det skulle påverka hela hyresbilden för stadens skolor. De möjligheter om att ansöka om stöd för marksanering skulle täcka endast en liten del av kostnaden, och det är inte säkert att en sådan ansökan skulle bli beviljad, säger Bjuggren.

Social trygghet

När den nya Gröndalsskolan står klar 2031 ska Ekensbergseleverna även gå där. Men det tycker inte Andrea Hedin är en bra lösning, ur ett barnrättsperspektiv.

– I mindre skolor får man en hög igenkänning bland barn och föräldrar vilket jag är övertygad om bidrar till social trygghet.

Majoriteten av undervisningen i Ekensbergsskolan bedrivs i dag i lokaler med tidsbegränsade bygglov som gäller fram till 2027. Utöver det finns det fukt- och ventilationsproblem i de fasta lokalerna och man ser ett minskat elevunderlag, enligt Emilia Bjuggren.

Beslut i höst

– Mitt ansvar som skolborgarråd är att ge bästa möjliga förutsättningar att ge eleverna i Stockholms skolor god utbildning. De förutsättningarna är bättre på nya Blommensbergsskolan.

Alla förslag tas i beaktning, säger Bjuggren.

– Men för att ta Andrea Hedins förslag seriöst behöver hon svara på hur skolan skall betalas och hur det inte skulle påverka personaltätheten och möjligheter till att ge eleverna stödresurser.

Ärendet om Ekensbergsskolans lokaler och verksamhet kommer att beslutas av utbildningsnämnden i höst.