Vid samhällsbyggnadsutskottets första möte efter sommaren behandlades ett medborgarförslag som sedan skickades vidare till kommunsstyrelsen för beslut.

En medborgare har vänt sig till Upplands-Bro kommun för att påtala behovet av fler kollektivtrafikvägar ut ur kommunen. Särskilt med hänsyn till de tillfällen då pendeltågstrafiken inte går som planerat.

”Kommunen kommer fortsätta att lyfta frågan om att det saknas alternativa färdvägar i Upplands-Bro och de konsekvenser det får”, direkt med SL, står det att läsa i möteshandlingarna.

Förslag till beslut löd att medborgarförslaget ska anses vara besvarat. Det återstår att se hur kommunsstyrelsen hanterar medborgarförslaget.