Viktig ingrediens. Att få njuta av blommor anser staden så viktigt att staden satt upp riktlinjer för detta. Foto: Mostphotos

Max 500 meter – sen behövs blomprakt

Tro det eller inte. Det finns riktlinjer för hur långt vi ska behöva ta oss för att få uppleva blomprakt. Staden har satt upp dessa och rekommendationen är att avståndet ska vara högst 500 meter.

  • Publicerad 17:00, 29 apr 2021

I Spånga-Tensta har stadsdelen räknat ut att blomprakten på allmänna platser bland annat finns på Bromstensplan, i Dyvingeparken och Serviceparken. Några har längre än 500 meter för att få uppleva allmän blomprakt, som de i Flysta, Lunda och västra Solhem. Men då har stadsdelen inte räknat in blomsterurnor vid stadsdelens knutpunkter, privata trädgårdar, blommande ängsmarker och buskage.

Blomprakt tillför enligt staden estetiska och rekreativa värden till allmänna utemiljöer.