Utökas. Roslagsbanan ska byggas ut så att den går hela vägen till Odenplan. Foto: Mikael Andersson

Markundersökningar ska visa rätt sträcka för Roslagbanan

Genom markarbeten och undersökningar ska nu SL hitta bästa sträckningen för Roslagsbanan till city.

  • Publicerad 11:50, 23 jul 2021

Vi kommer dessutom ha öppet samråd där alla medborgare är välkomna att tycka till

Planerna med den fyra kilometer långa tunnel som ska byggas för att få Roslagsbanan till Odenplan har påbörjats. Det senaste som gjorts är markarbeten för att hitta den bästa möjliga dragningen av linjen.

Fältundersökningarna startade i Nationalstadsparken, vid den västra sidan av Roslagsbanan: från södra delen av station Universitetet och ner till södra delarna av Frescati Hage. De avslutades förra veckan.

– Markundersökningarna hjälper till att visa hur markförhållandena ser ut, så vi ser hur till exempel vattenströmningarna går, var det finns bergmassor, och annat som man behöver veta för att planera hur spåren kan dras på bästa sätt, säger Elin Lindström, presskommunikatör på SL.

Ska på samråd i vinter

Resultatet av undersökningarna kommer att vara en del i utredningen som ska föreslå bästa läge och byggmetod för tunneln som tåget ska åka i. Utredningen ska presenteras i vinter. Men första ska den på samråd med berörda kommuner, länsstyrelsen och markägare.

– När lokaliseringsutredningen har presenterats ska vi dessutom ha öppet samråd där alla medborgare är välkomna att tycka till om den, men det blir först under 2022, säger Elin Lindström.

Fler markundersökningar

Under sommaren ska även borrningar göras för att bland annat mäta grundvatten.

De kommer även att fortsätta att göra andra markundersökningar här och var i anslutning till Roslagsbanan i framtiden berättar Elin Lindström.

– Det är ett viktigt verktyg för att planera till exempel hur man ska bygga nya dubbelspår och depåer.

Var dessa kommer göras exakt är inte bestämt.

– Vi vet inte ännu var vi kommer att göra markundersökningar utan det planeras allt eftersom.

Roslagsbanan till city

Själva utredningen av Roslagbanan till city kommer att pågå fram till 2023.

Hela projektet är en del av Sverigeförhandlingen som är ett initiativ från Sveriges regering för att få en förbättrad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i storstäderna.

Flera parter är med och finansierar Roslagsbanan till city: Region Stockholm, staten, Täby, Österåker och Vallentuna kommun samt Stockholms stad.

Källa: sll.se

Visa merVisa mindre