NY SILHUETT. De nya huset kommer att bli betydligt högre än omkringliggande bebyggelse. Foto: HMXW Arkitekter

Många tyckte till om bygget vid Sjödalsbacken

Kommunen planerar att bygga 220 bostäder vid Sjödalsbacken. Ett 50-tal synpunkter kom in under perioden som förslaget var ute på granskning. Många oroas över ökad trafik och att husen blir för höga.

  • Publicerad 14:27, 18 dec 2020

Omkring 220 bostäder och en förskola ska byggas intill Sjödalsbacken. Det kommer att bli tre höghus på 14-16 våningar vardera.

Planerna har nu varit ute på granskning. Tiden att komma in med synpunkter förlängdes till den 4 december. Ännu har några nämnder, som inte haft sammanträden, tid på sig att svara.

Men hittills har ett 50-tal synpunkter kommit in. Omkring 35 av dem är från privatpersoner.

– Det är ganska många synpunkter. Många är kritiska till att det blir höga hus och är oroliga för insyn. Sedan är trafiken en stor fråga. Sjödalsbacken har varit stängd, men kommer att öppnas för genomfartstrafik i samband med det här. Många ser det som ett problem och är oroade över ökad trafik och buller, säger Alvin Mielli, planarkitekt.

Varför ska husen vara så höga?

– Kommunen vill bygga i kollektivtrafiknära områden. Bygger man på höjden får man in så många lägenheter som möjligt, samtidigt som man kan spara så mycket av naturmarken som möjligt. Annars skulle en större del av naturmarken ha tagits i anspråk för bebyggelse.

Inflyttning 2024

En tredjedel av naturområdet ska bebyggas och två tredjedelar bevaras, enligt planerna.

– Man måste också få ekonomi i projektet, för att detaljplanen ska kunna genomföras måste man uppnå en viss exploateringsgrad, säger Alvin Mielli.

Huddinge har genom Sverigeförhandlingen förbundit sig att bygga 18 500 bostäder fram till 2035. Centrala och kollektivtrafiknära områden prioriteras.

Kommunen kommer nu att gå igenom alla synpunkter för att se om förslaget behöver ändras. Därefter kommer ett granskningsutlåtande.

Detaljplanen beräknas antas under andra kvartalet 2021 och byggstart blir först 2022. Om planen följs kan första inflyttningen ske 2024.

PARKVY. De nya husen sett från Sjödalsparken. Foto: HMXW Arkitekter

Inflyttning 2024

Nu ska kommunen gå igenom alla synpunkter som kommit in under granskningen.

Detaljplanen beräknas klubbas andra kvartalet 2021.

Byggstart kan ske 2022.

Inflyttning beräknas till 2024.

Visa merVisa mindre