Många har nära till jobb och kollektivtrafik, så andelen som cyklar, går eller åker kollektivt borde kunna öka, enligt en ny rapport. Foto: Arkivfoto

Många har nära till jobbet – ändå ökar resandet

Två av tre stockholmare har nära till jobbet, och ännu fler har nära till kollektivtrafik. Ändå minskar inte bilåkandet. – Det är framför allt resorna på fritiden som ökat, säger regionrådet Gustav Hemming (C).

  • Publicerad 05:21, 30 nov 2020

Fem kilometer är ju perfekt cykelavstånd

En hel del går åt rätt håll när det gäller hållbara och miljövänliga transporter.

Fotgängarnas marknadsandel när det gäller färdmedel är uppe i 21 procent. Cykelbanorna byggs ut.

Den årliga körsträckan med personbil minskar och är nu 732 mil per invånare över 18 år.

Men bilens andel av hur vi färdas ligger kvar på 41 procent. Och kollektivtrafikens andel har minskat med tre procent och utgör nu 29 procent av resorna.

Vi reser allt mer

Dessutom ökar antalet resor, även i förhållande till befolkningsökningen. Det konstateras i en rapport om trafikutvecklingen under 2019 från tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Vad beror det ökade resandet på?

– Det är framför allt resorna på fritiden som ökat. Vi lever mer aktiva liv numera, och barn har mer aktiviteter efter skolan. Och det är ju bra, men vi måste få bort de miljöfarliga resorna, säger regionrådet Gustav Hemming (C).

Utsläppen minskar inte

Ökar gör även godstransporterna. Nästan hundra miljoner ton gods lastas och lossas i länet varje år. Och de transporterna görs med lastbil.

– Alla prognoser förutspår att godstransporterna ökar med ökat välstånd. Vi behöver satsa på en mer cirkulär ekonomi, på att använda vattenvägarna och fasa ut fossila bränslen.

Sammantaget ökar transportsektorns utsläpp, när de borde minska, och är nu uppe i 2,86 miljoner ton koldioxidekvivalenter på ett år.

Många har nära till jobbet

En förklaring till det myckna resandet är att arbetsplatser och bostäder är ojämnt fördelade över länet. I centrala Stockholm och i de norra länsdelarna finns många arbetsplatser, så dit pendlar många, framför allt från södra länet.

Men många stockholmare har faktiskt ganska nära till jobbet. 41 procent har mindre än fem kilometer. Och 71 procent har mindre än 1 200 meter till stombuss, pendel, t-bana eller lokalbana.

– Fem kilometer är ju perfekt cykelavstånd. Om man krasst bara räknar tid så är det konstigt att inte fler cyklar, för det går ofta snabbare, säger Hemming.

Trängseln här för att stanna

Rapporten ska nu användas för att hålla koll på hur de olika trafikslagen utvecklas. Nästa års rapport kommer förstås att präglas av pandemin.

– Trängseln på vägarna lär ha ökat. Och jag tror inte att trängseln kommer att minska av sig själv även om vi vinner slaget om klimatet. Vi kommer att vilja resa mycket i framtiden, och det är inget fel i det så länge det inte genererar utsläpp, säger han.

Nära till jobb och kollektivtrafik

Invånarna i Stockholms län uppgick till 2,37 miljoner 2019, 30 000 fler än 2018.

71,2 procent har 1 200 meter till stombuss, pendel, t-bana eller lokalbana.

41 procent har mindre än fem kilometer till jobbet.

61 procent har mindre än tio kilometer till jobbet.

57 procent av alla resor görs med gång- cykel- och kollektivtrafik, varav sju procent med cykel.

41 procent av resorna görs med bil.

Det finns 504 personbilar registrerade per tusen invånare över 18 år.

Den genomsnittliga körsträckan har minskat från 755 mil 2018 till 732 mil år 2019.

Andelen bilar som drivs med el, gas eller etanol är uppe i 14 procent.

Källa: Mobilitets- och trafikutvecklingsrapport 2019

Visa merVisa mindre