Mannen från Botkyrka åtalats för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, brott mot lagen om sprängämnesprekursorer och brott mot laget om brandfarliga och explosiva varor. Foto: Zernell Zandra

Man åtalas - hade sprängämnen hemma

En man åtalades i dag, torsdag, för bland annat förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse efter att polis hittat både färdiga sprängämnen i hans bostad. Här fanns också namnlistor över kända personer och journalister.

  • Publicerad 11:16, 16 sep 2021

Åtalet har lämnats in till Södertörns tingsrätt, där den 61-årige mannen åtalats för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, brott mot lagen om sprängämnesprekursorer och brott mot laget om brandfarliga och explosiva varor.

Samtliga brott bedöms som grova.

– Jag menar att mannen har sammanställt och förvarat material i syfte att åstadkomma explosion som skulle medföra fara för andra, säger kammaråklagare Marie Skeppstedt Törnström, som agerat förundersökningsledare, i ett uttalande.

Uppgifter om offentliga personer

De färdiga sprängämnena och tillverkningsmaterialet hittades vid en husrannsakan i mannens bostad i Botkyrka under slutet av 2019.

Att mannen planerade att tillverka sprängladdningar styrks av att polisen även hittade skisser för tillverkning av sådana vid husrannsakan.

Polisen hittade även namnlistor i mannens dator. Bland namnen fanns främst offentliga personer som journalister, politiker och myndighetsföreträdare.

– Utredningen ger stöd för att det här är personer som den misstänkta mannen missaktar men det finns inte något som tyder på att han har påbörjat utförandet av en konkret gärning riktad mot någon av dem. Ingen av personerna är målsägande i ärendet, säger Marie Skeppstedt Törnström.