Flera medier, däribland Hem & Hyra, har berättat att en 15-årig pojke i Solna riskerar att vräkas från lägenheten han bor i.

Pojkens mamma, som stod på kontraktet, avled 2019 varpå pappan, sedan länge separerad från mamman, flyttade in för att bo med sonen.

Men förra året beslutade Signalisten att säga upp hyreskontraktet med dödsboet, en lägenhet som pojken bott i nästan hela livet. Detta då stiftelsen ansåg att det saknas behov av bostaden, samt då hyresvärden inte tecknar hyresavtal med minderåriga.

Pappan bestred och hänvisade i överklagan till barnkonventionen.

– Ska han straffas på det här sättet för att hans mor dör? Han är ju ett barn och bor i lägenheten där han har bott sedan han var tre år, säger pappan i en intervju med Hem & Hyra.

Överklagat beslut

Ärendet togs i somras upp i hyresnämnden. Beslutet går i linje med Signalistens: pojken ska inte ska få ta över lägenheten och måste flytta senast 31 januari 2022.

Enligt Hem & Hyra går flytten i så fall till en husvagn en timme från Solna, där hans pappa är skriven. I domen, som tidningen refererar till, hävdar Signalistens jurist att husvagnen inte nödvändigtvis är olämplig som bostad.

Nämndens beslut är överklagat till hovrätten. Signalisten svarar mejlledes till Hem & Hyra att enskilda ärenden inte kommenteras i media samt att man avvaktar den rättsliga prövningen av fallet.