Fram till 2035 ska kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna öka från 48 procent till 65 procent i Stockholms län, enligt regionens nya trafikförsörjningsprogram, som skulle upp till beslut den 28 maj.

"För att nå målsättningen förutsätts en kraftig minskning av bilresandet och en kraftig ökning av kollektivtrafikresandet i absoluta tal", framgår av programmet.

Utbyggd tunnelbana, bättre kollektiva tvärförbindelser, bättre framkomlighet och fler bytespunkter är några av de medel som pekas ut. Men även "kommunikationsinsatser och beteendepåverkande åtgärder".

Bilkörfält blir bussfiler

I en DN-intervju har trafikregionrådet Anton Fendert (MP) nämnt möjligheten att göra om bilkörfält till bussfiler, så att "bilisterna ser bussen köra förbi och inser att det går snabbare att åka kollektivt".

Men oppositionspartierna vill annorlunda och fick vid det senaste fullmäktigemötet igenom en återremiss. Det betyder att förslagen skickas tillbaka för att förhandlas en extra omgång mellan de oeniga partierna.

Hårdast ut till bilismens försvar gick Sverigedemokraterna, som anser att politikerna inte ska lägga sig i människors val av färdmedel.

– MP, V och C har fått igenom i princip allt av sin extrema politik. Istället för att erbjuda flexibilitet förklarar man krig mot bilen och gör stockholmarnas liv sämre, sa Msciwoj Swigon (SD).

Tamsons sträcker ut handen

Oppositionsledaren Kristoffer Tamsons (M) sträckte däremot ut handen.

– Jag lovar att mitt parti kommer att vända och vrida på formuleringarna för att se om vi kan komma överens, sa han.

I sak vill Moderaterna bland annat se mindre fokus på minskad bilism och mer neutrala formuleringar om att få ner utsläppen.