Med 9 av 10 valdistrikt räknade så är Moderaterna största parti i Salem även 2022 med 33 procent av rösterna.

De preliminära valresultaten visar att alliansen (M, C, L och KD) har 50,2 procent tillsammans.

– Det visar att man har förtroende för vårt arbete i kommunen och att vi har gjort ett bra arbete tidigare. Vi har inte gett löften vi inte kan hålla, eller varit populistiska, utan visat på ordning och reda, säger kommunstyrelsens ordförande Rickard Livén (M).

Han fortsätter:

– Ambitionen är att det ska leva vidare. Vi vill fortsätta på inslagen bana och utveckla Salems utbud och service. Målet är att lägga fram förslag som har en bred majoritet, det gynnar invånarna om vi slipper sitta och kompromissa om småsaker utan kan gå fram med tydliga riktlinjer.

Bjuder in oppositionen

Han nämner utvecklingen av Södra Hallsta och Salems stadskärna, samt digitaliseringen av kommunens tjänster som projekt som enligt honom gynnas av kontinuitet. Och att Alliansen ofta bjuder in oppositionspartiet Socialdemokraterna för att få till tydliga riktlinjer.

– Vi bjuder in oppositionen i stora övergripande klimatmål, de sitter med i styrgruppen i Salems stadskärna och vi samarbetar kring stora exploateringsprojekt, säger Rickard Livén.

Samtidigt har den kommunala skattesatsen varit en fråga som delat de olika partierna under hela den gångna mandatperioden. Så sent som förra hösten meddelade det sittande Alliansstyret att skatten i kommunen sänktes med ytterligare 25 öre per intjänad hundring under 2022. Det motsatte sig Socialdemokraterna som hellre ville se en oförändrad skattesats.

Moderaterna har även drivit frågan om att införa kameraövervakning i kommunen, samt bättre belysning, trygghet var en stor valfråga för dem.

Liberalerna mer försiktiga

Liberalerna, som tidigare haft två mandat i kommunfullmäktige vill inte utropa någon seger för Alliansen ännu.

– Alla röster är inte räknade ännu, procentuellt har vi tappat två procent så det kan bli så att vi förlorar ett mandat. Beroende på vart det mandatet hamnar är det inte säkert att Alliansen får majoritet, säger Johanna Liljedahl, sekreterare för Liberalerna i Salem.

Kristdemokraterna och Centerpartiet är mer segervissa. Centerpartiet ser ut att behålla sina två mandat i kommunfullmäktige och ser fram emot ett fortsatt samarbete med de andra partierna inom Alliansen.

– Vi har ökat med två procent och får förhoppningsvis ett lite bättre förhandlingsutrymme, säger Raili Nilsson som var Centerpartiets första namn i Salem.

Hon säger att Centerpartiet kommer sätta klimatfrågan högt upp på agendan och driva på för att den ska prioriteras.

Förhandlingar väntar

Även Pernilla Schubert, ordförande i Kristdemokraterna i Salem som ser ut att få behålla sitt enda mandat, är optimistisk kring Alliansens framtid.

– Vi inväntar onsdagens resultat men är hyfsat segervissa. Sen får man se vad som händer i förhandlingarna, det är fortfarande fyra viljor som ska enas, säger hon.

https://www.mitti.se/nyheter/klimatklubben-glads-over-kommunens-klimatarbete-men-vill-se-mer/repvdu!jClLZDkCvItlj01QnMdrFg/

https://www.mitti.se/nyheter/sa-kan-styret-se-ut-efter-valet-om-partierna-far-valja/repvhs!wiHRjGFUKRTWzUlSGrHzeA/

Uppdatering: Sedan de sista rösterna räknats har Sverigedemokraternas extra mandat tillfallit Vänsterpartiet.