Det går 120 barn från förskoleklass till årskurs 3 på Munkmoraskolan, men det finns plats för 230 elever. Det saknas alltså 110 barn.

Att lägga till två årskurser och göra skolan till en F–5 skulle göra den mer attraktiv att söka till, menar Moderaterna i Värmdö. 

Enligt dem är en anledning till att skolan har så få sökande, att barnen måste gå i tre olika skolor upp till nian – Munkmora F–3, Ekedal 4–5 och Kvarnbergsskolan 6–9.

– Det är tufft för barnen att behöva byta skola så många gånger. Då väljer många föräldrar hellre att sätta sina barn i Ekedal direkt så blir det bara två skolor, säger Linn Klameth (M), 2:e vice ordförande i grundskolenämnden, och tillägger att har man dessutom fler barn i olika årskurser blir det ett väldigt åkande för att hämta och lämna på olika skolor.

Linn Klameth, Göran Jansson, Deshira Flankör och Cecilia Lindberg från Moderaterna med Munkmoraskolan i bakgrunden.

Linn Klameth, Göran Jansson, Deshira Flankör och Cecilia Lindberg från Moderaterna med Munkmoraskolan i bakgrunden.

Eva Tonström

"Finns tillräckligt med barn"

Om man kan gå upp till åk 5 i Munkmora kan man byta direkt till Kvarnbergsskolan, menar de, och det bör finnas tillräckligt med barn att fylla skolan från områdena Lugnet och Munkmora.

Värmdö bostäder AB har 896 hyreslägenheter i Lugnet-Munkmora och ytterligare cirka 200 lägenheter är på gång att byggas, vid Fiskgjusevägen och Markörplan. Utöver det finns flera bostadsrättsföreningar i de två områdena. 

Allt det här bidrar till att det kommer finnas tillräckligt med barnunderlag, enligt M. 

Varför gjorde ni inte något åt detta när ni styrde? Ni ville stänga Munkmoraskolan.

– Vår idé då var att slå ihop skolorna så att vi hade enbart Ekedalsskolan och Kvarnbergsskolan, men vi stötte på motstånd från föräldrar som ville ha kvar sin skola. Munkmoraskolan är omtyckt och man måste kunna tänka om, säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd i Värmdö, och tillägger att skolan har låg omsättning på personal och höga resultat på nationella prov. 

"Feltänk att stänga Jungmannen"

Även när det gäller förskolorna kommer det finnas tillräckligt med barn, både till Minimunkis och Jungmannen, enligt M.

– Det saknas 48 förskoleplatser i Gustavsbergsområdet så båda förskolorna behövs. Jungmannen har plats för 45 barn och är en väl fungerande förskola som behöver finnas kvar, säger Cecilia Lindberg (M), 2:e vice ordförande i förskolenämnden.

Att lägga ner Jungmannen på grund av att man ska bygga bostäder i närheten, är ett feltänk, enligt Göran Jansson (M), 2:e vice ordförande i Värmdö bostäder AB.

– Vi har byggt bostäder nära förskolor och skolor tidigare, och visst, det kommer bullra lite ett tag, men vi har rutiner för det. Förskolan behöver inte stänga, säger han.

Stora delar av Munkmora kan göras trevligare tycker Moderaterna Cecilia Lindberg, Deshira Flankör, Linn Klameth (som hade sin lilla dotter med sig i vagnen) och Göran Jansson.

Stora delar av Munkmora kan göras trevligare tycker Moderaterna Cecilia Lindberg, Deshira Flankör, Linn Klameth (som hade sin lilla dotter med sig i vagnen) och Göran Jansson.

Eva Tonström

Utöver det vill Moderaterna ta ett helhetsgrepp på Munkmora och göra området finare och mer attraktivt att bo i. Det kan göras genom att till exempel skapa fler lekytor och platser för spontanidrott, planteringar och parkområden, menar de. 

Styret vill inte avfärda förslaget

Amie Kronblad (L), ordförande i grundskolenämnden, säger varken ja eller nej till M:s förslag om Munkmoraskolan.

– Värmdösamarbetet har som mål att se över kommunens skolorganisation under 2023 och viktigt i den översikten är att öka de kommunala skolornas attraktivitet, och se över möjligheten att skapa mer enhetliga åldersfördelningar i de olika skolorna, säger hon. 

Vad det innebär rent konkret kan hon inte svara på ännu. 

Angående Jungmannen så håller Sam Assadi (S), ordförande i förskolenämnden, inte med M.

– Genom att flytta till nya lokaler slipper vi en extern lokalhyra och kan i stället fokusera på att förbättra barnens lärmiljö, säger han och tillägger att de har möjlighet att tillföra 30 platser till i Minimunkis gamla lokaler om behov finns. 

1 437 skolplatser i Värmdö står tomma

Hela 20 procent av alla skolplatser i Värmdö står tomma – 1 437 platser. Nu väntar åtgärder för att rätta till det.

Samtidigt som det råder brist på förskoleplatser i Gustavsberg, som Mitt i Värmdö berättade i förra veckan, är det tvärtom med kommunens skolor – där finns ett stort överskott på platser.

Inte mindre än 1 437 platser (20 procent) av alla skolplatser i Värmdö tomma står tomma och det är på tok för många, enligt Amie Kronblad (L) ordförande i Värmdös grundskolenämnd.

Skolan blir nästa utmaning för Värmdösamarbetet: Amie Kronblad (L), Kristina Lång (C), Carl Kangas (S) och Kristina Paltén (MP).

Skolan blir nästa utmaning för Värmdösamarbetet: Amie Kronblad (L), Kristina Lång (C), Carl Kangas (S) och Kristina Paltén (MP).

Pekka Pääkkö

Platserna är spridda över hela kommunen, men flest tomma stolar, procentuellt sett, finns i Djurö/Stavsnäs och på skärgårdsöarna. Här väntas Möja få det största tappet nästa läsår, enligt kommunen.

– Om prognoserna stämmer kommer de att gå från åtta barn idag, fördelat på förskoleklass till årskurs nio, till fem barn nästa läsår. Det här oroar oss. Men det kan ju vara så att det flyttar ut barnfamiljer under sommaren så att antalet skolbarn ökar, säger Amie Kronblad, och tillägger att det finns en politisk ambition att behålla skolorna ute på öarna.

Synka skolor och nya bostäder

Nuvarande lagstiftning försvårar att driva skolor i glesbygd, som skärgården är, enligt Amie Kronblad.

– Det handlar om krav på behöriga lärare och regler kring fjärrundervisning, bland annat, säger hon.

Behöver ni lägga ner och/eller slå ihop skolor på grund av detta?

– Jag vill inte gå händelserna i förväg och spekulera. Vi har bett förvaltningen göra en ordentlig utredning, med konsekvensbeskrivningar, och det kommer att få ta den tid som krävs, säger Amie Kronblad. 

Framåt behöver man också synka skolutbyggnad med samhällsbyggnad på ett bättre sätt, så att det går hand i hand när Värmdö växer, menar Amie Kronblad.

– Värmdö är en stor kommun där vissa områden har glesbygdskaraktär och det måste finnas skolplatser där också.

Samtidigt finns det några skolor som har kö, till exempel F-6 skolan Kyrkskolan. De har 140 platser, men har idag 149 elever.

– Den skolan har ett stort tryck just nu och det är en prioriterad fråga att ta tag i, där behöver vi anpassa lokalerna, på flera sätt, säger Amie Kronblad.

Förvaltningen ska presentera förslag på åtgärder när det gäller överkapaciteten senare i vår.

Fakta Värmdös grundskolor

Det finns 6 950 skolplatser i Värmdö kommun, varav 5 512 på kommunens egna skolor, övriga är friskolor.

Hösten 2022 stod 1 437 skolplatser tomma, vilket motsvarar 20 procent av totala antalet platser.

1 300 av de lediga platserna är i egen regi: Djurö/Stavsnäs och skärgården har ett överskott på 292 platser

Gustavsberg, Värmdölandet och Ingarö har ett överskott på drygt 1 000 platser.

Källa: Värmdö kommun

Stor brist på förskoleplatser i Värmdö

Det finns inte tillräckligt med förskoleplatser åt alla barn som vill börja förskola i Gustavsberg. 48 platser saknas för att täcka behovet.

Redan nu står 30 barn i kö till både kommunala och fristående förskolor i Gustavsbergsområdet. Under 2023 saknas det totalt 48 platser, visar nya prognoser.

Det betyder att de 30 kanske inte kommer att få plats där de önskar. Bara två förskolor i Gustavsberg har flera platser att erbjuda och det är Munkmora förskola och Jungmannens förskola i Lugnet. Övriga har fullt, eller kan ta in enstaka barn under våren.

Kommunen är skyldig att erbjuda en plats på förskola inom fyra månader från det datum man önskat få en plats.

Hur planerar ni att lösa det här?

– Vi kommer att beta av kön i tur och ordning och erbjuda plats på de förskolor i Gustavsberg där det finns. I första hand eftersträvas att de får plats i den kommundel där de bor, säger Sam Assadi (S), ordförande i förskolenämnden.

Sam Assadi (S), ordförande i Värmdös förskolenämnd.

Sam Assadi (S), ordförande i Värmdös förskolenämnd.

Värmdö kommun

Om alla platser i Gustavsberg skulle fyllas kan vårdnadshavare erbjudas plats på förskolor i andra delar Värmdö, tillägger han.

Förutom att lösa det akuta behovet av platser kommer man behöva ha en extra beredskap i alla kommundelar, enligt utbildningsförvaltningen, för att klara platsgarantin och oförutsedd inflyttning.

Totala behovet: 88 platser

Det betyder att ytterligare 40 platser krävs i Gustavsberg, enligt förskolenämnden, alltså totalt 88 förskoleplatser som nu saknas.

– Det pågår ett arbete på förvaltningen för att ta fram förslag till lösningar. Det behövs fler åtgärder eller investeringar för att både kortsiktigt och långsiktigt öka antalet förskoleplatser i Gustavsbergsområdet, säger Sam Assadi.

Exempel på det kan vara att bygga en helt ny förskola eller försöka använda befintliga lokaler på ett bättre sätt, enligt Assadi.

År 2021 rev kommunen en tillfällig förskola för 100 barn vid Farstaborg med förklaringen att det fanns tillräckligt med platser på befintliga förskolor.

– Med utgångspunkt i nuvarande lokalbehovsplan konstaterar jag att det enligt den prognosen saknas förskoleplatser i Gustavsberg i år, samt ett antal år framöver, säger Sam Assadi.

Här finns det plats just nu

Jungmannens förskola och Munkmora förskola har tillsammans cirka 10 lediga platser. 

Antistilla, Solbacken, Arkipelagen, Förskolan Lär, Grindstugan, Thorén, Snickarbarnen Charlottendal och Mölnvik har alla ett fåtal platser att erbjuda.

Övriga förskolor i Gustavsberg är fulla.

Källa: Värmdö kommun