Genom att höja upp Saltsjöbanan på en järnvägsbro har Nacka kommun, SL och Sickla köpkvarters ägare Atrium Ljungberg velat smälta ihop Alphyddan och Sickla. 

– Vi höjer upp Saltsjöbanan för att kunna utveckla hela Sicklaområdet, hela Sickla köpkvarter. Råtthålet till gångtunnel mellan Planiavägen och Värmdövägen känns smalt och otryggt, har kommunalrådet Mats Gerdau (M) sagt tidigare.

Men nu kräver han alltså med stöd av samarbetspartierna Centerpartiet och Kristdemokraterna att bygget stoppas. Bakgrunden är att kostnaderna har skenat. När arbetet startade 2015 beräknades kostnaden till mellan 280 och 360 miljoner kronor. I september till 1 miljard kronor. Nu till 1,2 miljarder kronor. 

Upphöjningen av rälsen bidrar också till att bullernivåerna höjs för intilliggande bostäder och lokaler. För att bullret ska hållas inom tillåtna nivåer krävs omfattande ljuddämpningar.

”Tråkigt”

Samtidigt är projektet under tidspress och behöver genomföras innan Saltsjöbanan sak gå in till Slussen igen 2027. Då beräknas arbetena vid Danviksbron och Slussen ska vara klara. 

– Tiden och kostnaderna har sprungit ifrån projektet. Det är tråkigt för vi ser fördelarna, men vi är realister. Vi moderater tycker inte att nyttan motiverar de här höga kostnaderna. En vägkorsning kan inte få kosta 1,2 miljarder, eller sannolikt ännu mer. Och vi vill absolut inte medverka till att Saltsjöbanan inte kan gå in till Slussen under ännu några år. Vi måste få ordning på trafiken nu, inte skapa nya trafikstörningar, och därför säger vi stopp nu, säger kommunalrådet Mats Gerdau (M). 

”Otroligt mycket pengar”

Han får medhåll av två av samarbetspartierna i Alliansen.

– Tyvärr har vi hamnat i ett läge där kostnaderna med råge överstiger fördelarna med att höja upp Saltsjöbanan. 1,2 miljarder är otroligt mycket pengar och vi har ett ansvar att använda skattebetalarnas pengar där de gör som störst nytta. Det har varit rätt och riktigt att utreda en upphöjd Saltsjöbana men det är faktiskt först nu när vi står inför genomförande som vi vet vad det kommer att kosta och då måste vi våga fatta det tråkiga beslutet att avbryta projektet säger kommunalrådet Johan Krogh (C).

– Stora kostnadsökningar har gjort att upphöjningen av Saltsjöbanan blivit orimlig, speciellt som fördelarna med upphöjningen inte är särskilt stora. Vi Kristdemokrater tror även att det tidigare förkastade alternativet att höja upp marken runt omkring Saltsjöbanan kan ha flera fördelar och förtjänar vidare utredning innan alternativet helt förkastas, säger kommunalrådet Karin Teljstedt (KD).

”Trodde att vi var mer framåt”

Liberalerna är besvikna.

– Jag trodde nog att vi var mer framåt. Nacka brukar våga spänna bågen. Det ska vara trevligt och bra men det ska också vara bra ekonomi. Här valde de att bara fokusera på det ekonomiska, säger kommunalrådet Gunilla-Grudevall Steen (L).

Påverkar det här samarbetet i Alliansen?

– Nej, jag tror att vi klarar av att tycka olika i vissa frågor. Här har vi en helt annan ståndpunkt och då får vi ha den. Jag tycker att det är bra att vi har den höjden hos oss.

Kommunfullmäktige väntas ta beslut om ärendet i april. Men redan nu är alltså tre av fyra Allianspartier säkra på att man vill stoppa projektet.

”Oansvarigt”

Nackalistan välkomnar beskedet men tycker att det kom alldeles för sent. Nu vill partiet veta hur mycket det strandade projektet har kostat skattebetalarna.

– Det är oansvarigt att låta ett projekt gå så här långt och kosta tiotals miljoner innan man kommer fram till precis det vi kunde komma fram till för ett år sedan. Hade det Moderatledda styret lyssnat på oss hade vi haft betydligt mindre bortkastade pengar, säger oppositionsrådet Mikael Carlsson (NL).