Lustgas är förhållandevis billigt och helt lagligt. Men att berusa sig med lustgas kan vara livsfarligt. Den som andas in gasen riskerar att förlora medvetandet på grund av syrebrist och i värsta fall drabbas av hjärnskador, varnar läkarkåren.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/polisen-varnar-for-lustgastrend-bland-unga-i-sydvast/repvbd!fVwZlDS3C@teYgvJe5urOw/

Vad som är mindre känt är att trenden även märks på såväl landets som Göteborgs avfallsförbränningsanläggningar.

De senaste åren har trycksatta lustgastuber exploderat i pannorna var och varannan vecka på Renovas förbränningsanläggning i Sävenäs.

– Det blir en rejäl smäll i pannan och löser ut säkerhetsfunktionen. Trycksatta behållare är farligt avfall, de ska inte slängas i restavfallet, Jonas Axner, produktionschef på anläggningen.

Sortera rätt

I Sävenäs finns fyra pannor som producerar el och värme av göteborgarnas avfall. När en felaktigt slängd lustgasbehållare exploderar och säkerhetssystemet stänger ner pannan måste den sättas i gång igen.

– Det är viktigt att vi sorterar detta avfall korrekt, inte bara ur ett säkerhetsperspektiv utan också ur ett kretsloppsperspektiv. Samlar vi in dem kan vi tömma dem på gas under säkra förhållanden och materialåtervinna metallen, säger Anders Lisle, ansvarig för farligt avfall på förvaltningen Kretslopp och vatten, Göteborgs stad.