Det pågår arbete i staden med att på sikt utveckla och rusta upp Göteborgs kommunala simanläggningar, där Idrotts- och föreningsförvaltningen har tagit fram ett beslutsunderlag i den så kallade Badhusutredningen.

Lundbybadet på Hisingen tillhör den skara simhallar som enligt utredningen ska renoveras och byggas ut. Det handlar om fler bassänger och fler ytor för simundervisning och barnfamiljer.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/lundbybadet-rustas-upp-for-13-miljoner/repqbc!ryE7G0aZZ0LUrmLRbvLjkw/

Utebad kan byggas in

Nu larmar Miljöpartiet om att den unika utomhusbad - Göteborgs enda uppvärmda 50 - metersbassäng - kan försvinna vid en utbyggnad av Lundbybadets inomhusbassänger.

– Många har inte någon stuga och kommer inte iväg på långsemester, men på Lundbybadet har de allra flesta råd bada. I Göteborg måste det finnas plats för sommaraktiviteter och lek för barnen, även från de familjer som inte har så mycket pengar, säger Karin Pleijel (MP), kommunalråd.

Fler simbassänger när befolkningen ökar

På Idrotts- och föreningsförvaltningen (Ioff) pekar man istället på behovet av att öka kapaciteten på inomhusdelen med anledning av området runt Lundbybadet kommer att öka sin folkmängd kraftigt under kommande år.

Mårten Andersson som utreder frågan på Ioff, håller med om att badet är uppskattat vid fint väder samtidigt är det trångt på hela anläggningen som saknar en barn- och familjedel.

Förslaget är därför att bygga ut badet och på sikt kan det innebära att utomhusbassängen byggs in.

– I den utredning är vi tydliga med man ska investera i inomhusanläggningar framför utomhusbassänger utifrån att vi arbetar med att öka simkunnighet, förbättra folkhälsan och föreningslivet, säger han och tillägger:

– En simhall kan användas året om medan en utomhusbassäng till hög grad är koncentrerad till enskilda dagar på sommaren när det är fint väder. Det finns också argument i form av att det är dyrt per besök och dyrt per dag som den används.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/sprickor-i-kaklet-pa-nyrenoverade-lundbybadet/reprdk!Fgjsf3teDCxmSmvhAc98yQ/

Martin Nilsson (MP) från Lundbys stadsdelsnämnd, håller med om att det är bra med större inomhusbad men inte genom att ta bort utomhusbassängerna.

– Det är bättre om man kan bygga ett till inomhusbad på ett nytt ställe. Till exempel saknas det ett badhus i Biskopsgården. Om pengarna kan läggas på att bygga en simhall där, så kan fler få nära ett badhus, samtidigt som utomhusbadet får vara kvar, säger han.

Utomhusbassängen har funnits i många år och viktigt för de boende i området som kanske har svårt att ta sig till andra ställen, är det inte värt att ta vara på?

– Det här är ett klassiskt exempel på en målkonflikt; är det viktigt att öka kapaciteten utifrån året-runt-öppna simhallar för att de ska kunna användas av så många som möjligt eller är det viktigt att man ska ha utomhusbassänger de dagar som vädret är bra.

Planer på bad i älven

Samtidigt är Mårten Andersson noga med att poängtera att det inte finns några politiska beslut och att det pågår planer på andra utomhusbassänger på Hisingen.

– Det finns en i Frihamnen och det finns planer på att etablera ytterligare någon eller några i anslutning till älven. Man kan även titta på bättre bussförbindelse till friluftsbaden. De flesta göteborgare badar i sjöar och havet på sommaren.