Tumba

Nedgånget, otryggt och ofräscha rabatter. Kritiken mot bussterminalen i Tumba har sett olika ut under åren. Svaren från Botkyrka kommun har alltid varit duckande – till nu när samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Gabriel Melki (S), lovar att det ska hända saker i centrala Tumba.

– Vi ska öppna upp så att det känns tryggare och bättre belysning när vi förnyar bussterminalen från grunden, säger han.

Centrumbyggnaden skulle bli dubbelt så stor med nya torg och tiovåningshus ovanpå ett överdäckat busstorg. Det menade dåvarande centrumägaren Citycon när de först presenterade planerna för snart tio år sedan.

Diskussionerna strandade och Citycon sålde Tumba centrum till fastighetsbolaget Niam. De är desto mer positiva till fler bostäder i centrum.

"I dag har vi inget mer att berätta än att vi tittar på möjligheterna och har en dialog med kommunen", skriver Hans Lisserkers, utvecklingschef på Niam till Mitt i.

Tumba – nya Manhattan

Det är inte bara bussterminalen som ska få sig ett ansiktslyft. Flera trafiklösningar i centrala Tumba ses också över för att skapa ett bättre flöde för både bilister, cyklister och gångtrafikanter. Exempelvis tittar kommunen på att anlägga en cirkulationsplats vid korsningen Grödingevägen/Gröndalsvägen och ett trafikljus vid korsningen K P Arnoldssons väg/Gröndalsvägen.

Om planerna mellan kommunen och centrumägaren går i lås kan också flerbostadshus bli verklighet strax söder om bussterminalen. En förutsättning är att vara överens, då kommunen äger en tredjedel av marken medan centrumägaren äger resten. Kommunen har redan tagit fram visionsbilder för husen.

– Där tänker vi tre höghus som är sammankopplade i botten genom verksamhetslokaler. Med tydliga kopplingar till centrum och busstorget, säger Gabriel Melki.

Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Botkyrka, lovar att bussterminalen i Tumba ska göras om "inom ett par år".

Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Botkyrka, lovar att bussterminalen i Tumba ska göras om "inom ett par år".

Albin Tingstedt

Som ett mindre Manhattan?

– Lite så. Det handlar ju ytterst om att öppna upp platsen och göra den mer inbjudande än vad den är i dag.

Ett löfte

Oavsett om husen vid centrum blir av eller inte är Gabriel Melki av den bestämda uppfattningen att busstorget ska bli av – och att det blir startskottet på ett nytt Tumba centrum.

– Jag är övertygad att vi kommer att genomföra busstorget och trafikförändringarna tillsammans med SL och Trafikverket, säger han.

Är det ett löfte?

– Ja, det skulle jag vilja säga.

Men att stänga av busstrafiken till centrala Tumba utan någon alternativ bussterminal är inte optimalt. Lösningen som just nu tilltalar kommunen allra mest är att anlägga en tillfällig bussterminal norr om tågspåren på samma plats där det i dag är pendelparkeringar, eller kring det nuvarande kommunhuset.

– Vi ska flytta från kommunhuset, troligtvis vid årsskiftet. Det öppnar upp för helt andra möjligheter att få ihop en lösning med busstrafik på den sidan. För det ska pågå några år, säger Gabriel Melki.

Senast år 2027 har kommunen och SL åtagit sig att färdigställa bussterminalen och trafikförändringarna, enligt ansökan till Trafikverket. Enligt kommunens beräkningar lär alla trafikförändringar och en ny bussterminal kosta 132 miljoner kronor varav 66 miljoner står Trafikverket för.

I korsningen Gröndalsvägen/Grödingevägen planerar kommunen bygga en cirkulationsplats.

I korsningen Gröndalsvägen/Grödingevägen planerar kommunen bygga en cirkulationsplats.

Albin Tingstedt

Gång- och cykelbanan längs K P Arnoldssons väg planeras att fräschas upp samtidigt som bilvägen smalnas av.

Gång- och cykelbanan längs K P Arnoldssons väg planeras att fräschas upp samtidigt som bilvägen smalnas av.

Albin Tingstedt

I korsningen Gröndalsvägen/K P Arnoldssons väg vill kommunen anlägga trafikljus.

I korsningen Gröndalsvägen/K P Arnoldssons väg vill kommunen anlägga trafikljus.

Albin Tingstedt