NY CYKELPLAN. Nu har trafikkontoret tagit fram en ny cykelplan. Foto: Sacharias Källdén

LISTA: Här kan innerstaden få nya cykelstråk

Nya och ändrade stråk. Fler gång- och cykelbroar. ”Cykelstaden” heter stadens nya plan där fokus är på att alla ska känna sig trygga på stadens cykelbanor. I innerstan föreslås bland annat 25 helt nya länkar i cykelnätet - här är förslagen.

  • Publicerad 06:15, 26 apr 2021

Fotnot: Stadens cykelplan har tagits fram som ett förslag med fokus mot 2040. Enligt trafikkontoret innebär de utpekade förslagen på nya stråk ”en långsiktig ambition” längs de aktuella sträckorna, men exakta dragningar, avvägningar eller utformningar måste göras i varje enskilt projekt innan eventuellt genomförande. Förslaget ska ut på remiss.

Här är cykelprojekten i Stockholm som byggs i år

FÖRSLAG. Flera nya kopplingar och stråk föreslås i Norra Djurgårdsstaden Foto: Sacharias Källdén

NYTT STRÅK. Här längs Fridhemsgatan mellan Fridhemsplan och Rålis föreslås ett nytt cykelstråk istället för dagens sträckning längs S:t Eriksgatan. Foto: Per Brandt

Nya stråk på förslag

Kungsholmen

Stora Essingen: En ny koppling i huvudnätet längs bland annat Sällskapsvägen för att koppla ihop stråket vid Essingeringen och Essingetorget.

Essingeleden: En ny länk parallellt med Essingeleden för att bättre koppla ihop Lindhagensgatan och Fredhällsparken

Kungsholmsgatan: Huvudnätet förlängs västerut via Polhemsgatan, Parkgatan och Kronobergsgatan till Drottningholmsvägen. Delar av sträckan har redan idag målade cykelfält.

Vasastan

Upplandsgatan-Norrtullsgatan: Föreslås som ny länk mellan Norra Bantorget och Norrtull.

Tegelbacken: Ny cykelkopplingar i området för att komplettera de befintliga lösningarna.

Olof Palmes gata: Ny öst-västlig länk längs Olof Palmes gata, Brunkebergstunneln och David Bagares gata för en alternativ koppling mellan Vasagatan och Birger Jarlsgatan.

Östermalm

Drottning Kristinas väg: Huvudnätet genom KTH:s campus förlängs norrut mot universitetet.

Bobergsgatan: Ny dragning i huvudnätet mellan Bobergsgatan-Fågelhundsgatan.

Gasverksvägen: Ny koppling i huvudnätet föreslås.

Jägmästargatan: En ny länk genom gatan i Hjorthagen till Gasverksvägen för att öka tillgängligheten till målpunkter som skolor och Hjorthagens IP.

Värtabanan: En ny koppling i huvudnätet mellan Jägmästargatan och Bobergsgatan längs med Värtabanan.

Strandvägen-Djurgården: En ny gång- och cykelbro mellan Strandvägen och Djurgården, för att avlasta dagens bro, har tidigare varit uppe för diskussion och finns nu även med i nya cykelplanen efter önskemål från Kungliga Djurgårdsförvaltningen.

Södermalm

Heleneborgsgatan: Huvudnätet förlängs för att ansluta till Münchensbacken/Skinnarbacken.

Hornstull: Ny länk för att binda samman Lignagatan/Skarpskyttestigen och Hornsgatan.

Krukmakargatan/S:t Paulsgatan: Ny sträckning i huvudnätet längs Krukmakargatan, Timmermansgatan och S:t Paulsgatan mellan Ringvägen och Götgatan.

Bondegatan: Nytt stråk i huvudnätet längs Bondegatan mellan Götgatan och Tegelviksgatan.

Hammarby kaj: Blir en del av huvudnätet med ny koppling längs Kölnagatan och Hammarby kaj, som ansluter till befintligt nät väster om Skanstullsbron på Årstavikens södra sida.

Hammarby Sjöstad-Södermalm: En gång- och cykelbro på ungefär samma sträcka som dagens färja trafikeras föreslås för att binda ihop Sjöstan med Södermalm.

Hammarby Sjöstad-Nacka: En koppling längs vattnet mellan Henriksdalshamnen och Saltsjöqvarns kaj, där det idag finns en smal brygga längs bergssidan föreslås.

Bergsunds strand-Lövholmen: Ny gång- och cykelbro föreslås för att avlasta Liljeholmsbron i samband med exploateringsplaner i Lövholmen och Liljeholmskajen.

Visa merVisa mindre

FÖRSLAG. En ny gång- och cykelbro mellan Sjöstan och Södermalm finns med i stadens nya cykelplan. Foto: Mostphotos

AVLASTAS? En ny gång- och cykelbro mellan Bergsunds strand och Lövholmen föreslås för att avlasta Liljeholmsbron. Foto: Sacharias Källdén

Ändrade stråk

Kungsholmen

Fridhemsgatan: Sträckan Drottningholmsvägen-Rålambshovsleden blir ny länk i huvudnätet i stället för Sankt Eriksgatan.

Hornsbergs strand: Primära nätet vid Karlbergskanalen flyttas upp till gatunivå vid Hornsbergs strand.

Vasastaden

Östra Hagastaden: Cykelkopplingarna anpassas efter exploateringsplanerna.

Malmskillnadsgatan-Döbelnsgatan: Ersätter Regeringsgatan som länk i huvudnätet.

Fredsgatan: Primära stråket vid Strömgatan flyttas till Fredsgatan som stängts av för motortrafik.

Östermalm

Sibyllegatan: Ny länk på huvudnätet, ska ersätta stråket på Nybrogatan som delvis är gågata med cykling tillåten.

Södermalm

Katarina Bangata: Ny cykellänk mellan Vintertullstorget-Gotlandsgatan, ersätter tidigare sträckning längs Malmgårdsvägen.

Visa merVisa mindre