Bron till vänster (den västra) är från 1928 och den till höger (den östra) är från 1954. Båda de fasta brodelarna och klaffarna är nedgångna, på båda broarna. Foto: Mostphotos

Liljeholmsbroarna renoveras för upp till en miljard kronor

2026 börjar de nerslitna Liljeholmsbroarna repareras. 2029 ska allt vara klart – till en kostnad av mellan 650 miljoner och drygt 1 miljard kronor. Om senast 60 år blir det en helt ny bro.

  • Publicerad 11:30, 25 nov 2021

Liljeholmsbrons usla skick har varit känt i många år. Bron hålls under strikt kontroll och lagas med jämna mellanrum, på grund av sprickor, trasiga skruvförband, utmattning av stålet, skador på tätskikt och rostangrepp.

Nu är en omfattande renovering på väg. Den ska starta 2026 och vara klar 2029.

– Bron faller sönder, så renoveringen är helt nödvändig. Utan Liljeholmsbron fungerar inte trafiksystemet i Stockholm, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Liljeholmsbron, mellan Södermalm, och Liljeholmen, består av två klaffbroar. Den västra, byggd 1928, leder trafiken söderut. Den östra, från 1954, leder trafiken in mot stan. Hur omfattande renoveringen av dem blir är ännu inte klart. I det inriktningsbeslut som fattas i trafiknämnden den 25 november ges två alternativ.

Liljeholmsbroarna är viktig för trafiksystemet i Stockholm – och klaffarna gör att även stora båtar kan passera. Foto: Mostphotos

Ska hålla i högst 60 år

Antingen renoveras broarna för att hålla i 20 år, för 650 miljoner kronor eller också renoveras de för en hållbarhet på 60 år, för 1,05 miljarder kronor.

Alternativen innebär att en helt ny bro byggs efter 20 eller 60 år.

– Vilket alternativ som är bäst utreds nu. Det kan vara så att 60-årsalternativet inte blir dyrare i längden, trots att det innebär större renoveringar, säger Daniel Helldén.

En annan viktig faktor är stadens projekt i Liljeholmen, som ska göra Södertäljevägen mer stadslik. I det projektet diskuteras behovet av en ny bro. Om det krävs är 60 år en alldeles för lång väntetid.

Så ska hårt trafikerade Södertäljevägen bli stadsgata

Problem för tung trafik

Våren 2023 fattas beslut om vilket alternativ som är bäst. Sedan dröjer det alltså ytterligare tre år innan arbetet startar. Det är ett problem för den tunga trafiken. Redan nu krävs dispens för tunga fordon och kraven kan skärpas.

– Det kan bli fler inskränkningar i väntan på renoveringen. Det kan bli besvärligt för den tunga trafiken, men kan behövas av säkerhetsskäl, säger Daniel Helldén.

De färdigrenoverade broarna ska tåla riktigt tung trafik. Samtidigt minskas antalet filer för motorfordon. I dag finns tre körfiler i varje riktning. I framtiden blir det tre in till stan och två ut ur stan. I stället får fotgängare och cyklister mer utrymme, i enlighet med stadens strategi för att öka cykelpendlingen.

– Mätningar visar att trafiken behöver mer utrymme in i staden än utåt. I praktiken finna bara två filer ut ur staden redan nu, på grund av att ett körfält är avstängt. Det fungerar bra, säger Daniel Helldén.

Hål i gångbanan

Orsaken till avstängningen säger något om brons dåliga skick. I juli 2021 hittade man ett hål i gång- och cykelbanan på den västra bron. Den stängdes då av. I stället använder fotgängare och cyklister en del av körbanan. Så kan det förbli ett bra tag till.

– Det finns inget beslut om reparation i dagsläget eftersom man inte vet vad som är möjligt att göra på den sköra bron, eller vad som är ekonomiskt försvarbart, säger Daniel Helldén.

En bro i taget stängs av

Under renoveringentiden (2026-2029) stängs en av Liljeholmsbroarna i taget av för reparation. Samtliga trafikslag leds då över till den bro som är öppen för trafik.

Att renoveringen ska starta 2026 beror bland annat på att ombyggnaden av Slussen då ska vara klar.

Inriktningsbeslutet om renovering som fattas i trafiknämnden den 25 november 2021 måste också klubbas i kommunfullmäktige. Det väntas ske våren 2022. Genomförandebeslutet (då man väljer renoveringsalternativ) väntas klubbas i slutet av 2023.

Visa merVisa mindre

OLiljeholmsbroarna, sedda underifrån. Den från 1928 (till vänster) har järnöverbyggnad av nitade plåtbalkar. Foto: Mostphotos