Platsbrist. Lasarettets framtid håller på att utredas. Foto: Fredrik Gustafsson

Lasarettet får ny roll – kan privatiseras mer

Viss vård som i dag ges på Lasarettet i Enköping kan privatiseras när sjukhuset får en allt viktigare roll i regionen. Alternativt kan patienterna behöva ta sig till Västerås.

  • Publicerad 12:20, 22 aug 2022

Kanske kan Västerås hjälpa oss?

Allt mer vård flyttas från Akademiska sjukhuset i Uppsala till Lasarettet i Enköping.

Under sensommaren 2019 godkände regionstyrelsen inriktningen för det som kallas ”morgondagens elektiva kirurgi” för åren 2020–2023.

Elektiv kirurgi handlar alltså om den kirurgi som är planerad i förväg.

I samband med godkännandet fick Lasarettet ett antal profilområden:

Kirurgi; galla och bråck. Ortopedi; höftprotes och knäprotes. Urologi; prostata, urinblåsa och njursten.

Och hittills är det framför allt vård inom dessa områden som i stor utsträckning flyttats från Uppsala till Enköping.

– Det är ett fint uppdrag, säger Per Andersson, tillförordnad biträdande sjukhusdirektör för Lasarettet i Enköping.

Nu tyder det mesta på att uppdraget inom just dessa ovan nämna områden ska öka. Samtidigt som även annan­ mer avancerad vård flyttas till Enköping.

Politiken har beslutat att Lasarettet i Enköping på sikt ska bli ett så kallat ”rutin­kirurgiskt centrum”.

I korthet kan det förklaras som att Lasarettets roll inom rutinkirurgin förstärks ytterligare. Och att mer avancerad vård kan komma att flyttas till Enköping. Men exakt vad för vård det handlar om, har inte klargjorts – än.

– Det håller på att utredas. Utredningen ska svara på mer konkret vilken typ av vård som kan komma att flyttas, säger Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd.

Utredningen ska presenteras för sjukhusstyrelsen i november. Den ska också svara på vilken typ av vård, som i dag bedrivs på lasarettet, som kan komma att behöva flytta ut till antingen andra regioner eller till privata utförare.

– Vi har bett att man ska titta brett. Antingen om man kan flytta delar av vården till privata utförare eller om vi kan dra nytta av Sjukvårdsregion Mellansverige som vi är en del av. Kanske kan Västerås hjälpa oss? säger Malin Sjöberg Högrell.

Att delar av Lasarettet kan komma att privatiseras är inget som gillas av det socialdemokratiska oppositionsrådet Vivianne Macdisi.

– Att lasarettet får utökade uppdrag och större ansvar för sjukhusvården är något vi socialdemokrater sjävklart ställer oss bakom. Men vi är starkt kritiska till privatiseringsdelen. Och som vi ser det behöver inte det ena utesluta det andra. Utöka budgeten i stället, säger hon.

Lasarettet i Enköping

Lasarettet i Enköping har runt 500 medarbetare och är ett läns- och akutsjukhus för södra länsdelens invånare. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Akademiska sjukhuset, primärvården samt Håbo-, Enköping- och södra delarna av Heby kommun.

Källa: Region Uppsala

Släkting begärs häktad för skjutningen i Fanna

Nyheter En person häktades under torsdagsmorgonen för försök till mord. Mannen är misstänkt för skjutningen mot en bostad i Fanna i torsdags förra veckan.torsdag 6/10 11:57

Person anhållen för skjutningen i Fanna

Nyheter En person kunde under gårdagskvällen gripas av polis misstänkt för mordförsöket i Fanna. Polisen kallar frihetsberövandet för ett genombrott. – Det här är en avgörande del helt klart, säger Jonas...tisdag 4/10 12:37