Allt mer vård flyttas från Akademiska sjukhuset i Uppsala till Lasarettet i Enköping.

Under sensommaren 2019 godkände regionstyrelsen inriktningen för det som kallas ”morgondagens elektiva kirurgi” för åren 2020–2023.

Elektiv kirurgi handlar alltså om den kirurgi som är planerad i förväg.

I samband med godkännandet fick Lasarettet ett antal profilområden:

Kirurgi; galla och bråck. Ortopedi; höftprotes och knäprotes. Urologi; prostata, urinblåsa och njursten.

Och hittills är det framför allt vård inom dessa områden som i stor utsträckning flyttats från Uppsala till Enköping.

– Det är ett fint uppdrag, säger Per Andersson, tillförordnad biträdande sjukhusdirektör för Lasarettet i Enköping.

Nu tyder det mesta på att uppdraget inom just dessa ovan nämna områden ska öka. Samtidigt som även annan­ mer avancerad vård flyttas till Enköping.

Politiken har beslutat att Lasarettet i Enköping på sikt ska bli ett så kallat ”rutin­kirurgiskt centrum”.

I korthet kan det förklaras som att Lasarettets roll inom rutinkirurgin förstärks ytterligare. Och att mer avancerad vård kan komma att flyttas till Enköping. Men exakt vad för vård det handlar om, har inte klargjorts – än.

– Det håller på att utredas. Utredningen ska svara på mer konkret vilken typ av vård som kan komma att flyttas, säger Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd.

Utredningen ska presenteras för sjukhusstyrelsen i november. Den ska också svara på vilken typ av vård, som i dag bedrivs på lasarettet, som kan komma att behöva flytta ut till antingen andra regioner eller till privata utförare.

– Vi har bett att man ska titta brett. Antingen om man kan flytta delar av vården till privata utförare eller om vi kan dra nytta av Sjukvårdsregion Mellansverige som vi är en del av. Kanske kan Västerås hjälpa oss? säger Malin Sjöberg Högrell.

Att delar av Lasarettet kan komma att privatiseras är inget som gillas av det socialdemokratiska oppositionsrådet Vivianne Macdisi.

– Att lasarettet får utökade uppdrag och större ansvar för sjukhusvården är något vi socialdemokrater sjävklart ställer oss bakom. Men vi är starkt kritiska till privatiseringsdelen. Och som vi ser det behöver inte det ena utesluta det andra. Utöka budgeten i stället, säger hon.