UNDER LUPP. Länsstyrelsen har upphävt bygglovet för påbyggnad på Katarinahuset. Foto: Mostphotos/Arkivbild.

Länsstyrelsen stoppar påbyggnad vid Slussen

En förvanskning av byggnaden, anser länsstyrelsen. Nu har de upphävt bygglovet för att bygga på KF-huset vid Slussen.

  • Publicerad 16:29, 5 jul 2021

Fastighetsägaren Atrium Ljungbergs planer för taket på KF-huset, eller Katarinahuset, vid Slussen, innebär bland annat rivning av befintliga takträdgårdar och en ny tillbyggnad, drygt en meter högre än idag. Där är planen att bland annat skapa en takterrass med servering och målet var att det hela kunde stå klart 2023 enligt tidigare uppgifter.

Rivnings- och bygglovet för påbyggnaden klubbades igenom av stadsbyggnadsnämnden, men fick kritik under processen och överklagades.

Nu har länsstyrelsens beslut kommit.

De avvisar överklaganden kring att bygglovet skulle strida mot detaljplanen och att påbyggnaden innebär försämrad utsikt för grannarna.

Men när det gäller påbyggnadens påverkan för det befintliga huset är domen krass.

Byggnaden är en särskilt värdefull byggnad, som har högt allmänintresse och kommer vara ensam kvar som ”representant för 1930-talets årsring” vid Slussen. Därför blir byggnaden extra känslig för ”dominerade tillägg och förändringar”, enligt länsstyrelsen.

Förslaget med bland annat ”dominerande fönsterpartier innebär att värdebärande karaktärsdrag försvagas” och påbyggnaden är en ”stor förändring av byggnadens befintliga uttryck och karaktär som utgör grunden för dess höga kulturvärden”, skriver länsstyrelsen.

Tillbyggnaden skulle därför innebära en förvanskning av byggnaden, enligt länsstyrelsen.

Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen.

Mitt i Södermalm har sökt Atrium Ljungberg för en kommentar men de hälsar via mail att de ”arbetar med frågan och ber att få återkomma i ett senare skede kring den fortsatta processen"