För snart två år sedan började bråket om padelbanan i Djursholm.

Nu har Länsstyrelsen i Stockholm tittat på frågan. De menar att padelbanan inte är bygglovspliktig, och river upp nämndens krav mot villaägaren att riva den.

"Det känns skönt att Länsstyrelsen har fattat ett tydligt avgörande" skriver villaägaren till Mitt i.

Padelbana skapar osämja

Det var i maj 2021 som ärendet uppdagades i Danderyd.

En villaägare höll då på att bygga en privat padelbana på sin tomt. Flera grannar hörde av sig till kommunen, som menade att padelbanan byggts utan ett giltigt bygglov. De menade även att den skulle utgöra en trafikfara och olägenhet i villaområdet.

Villaägaren menade att han hade fått information från Danderyds kommun om att bygget inte var bygglovspliktigt.

Senare på hösten ställde byggnadsnämnden ett krav om att den skulle rivas – ett beslut som överklagades av villaägaren. Nämnden menade då att skärmarna kunde klassas som plank och att ljusanläggningen var byggslovspliktiga.

Inte bygglovspliktigt

Länsstyrelsen i Stockholm var dock av annan uppfattning.

De menar att skärmarna inte kan betraktas som ett plank då de är nästan helt genomskinliga, och inte bygglovspliktiga. De menar att ljusanordningen inte heller är bygglovspliktig då den inte haft betydande inverkan på omgivningen.

Kommunen överklagar

Claes Breitholtz, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden (tidigare byggnadsnämnden) meddelar att de kommer överklaga domen.

– Det här handlar inte bara om plan- och bygglagen, utan också med hög sannolikhet störningar i form av buller, höga ljudnivåer och strålkastarljus. Vi har skrivit att vi vill överklaga och skickade in det igår. Samtidigt begärde vi mer tid för att i detalj utveckla varför vi överklagar.

Han menar att nämnden ser ett stort allmänintresse i fallet.

– Det här kokar ändå ned till en fråga om en stor låda, som det kan uppfattas, med glasväggar mitt bland villorna.

"Det känns skönt"

Villaägaren kommenterar beslutet och den nya överklagan via SMS:

"Det känns skönt att Länsstyrelsen har fattat ett tydligt avgörande samtidigt som det känns tråkigt att en enskild granne kan få Stadsbyggnadsnämnden att agera emot gällande rättspraxis." skriver han och tillägger:

"Claës Breitholtz kommentar visar med all tydlighet att beslut i Stadsbyggnadsnämndens fattas utifrån ordförandens personliga åsikter och inte utifrån gällande rättspraxis och att man nu på dessa grunder också överklagar. Det är beklagligt för skattebetalarna i kommunen".

Claës Breitholtz svarar på kommentaren om honom.

– Det får stå för honom. Lämpligheten att placera ut padelbanor mitt bland villorna har ett stort allmänintresse. Det är min kommentar, säger han till Mitt i.

Driver ni något mer ärende kring den här typen av bygge?

– Nej, det här fallet blir vägledande. Hade det funnits ett fall som varit uppe i högsta domstol, då hade vi haft det att gå på i stället. Men det har vi inte.