Intresset för racketsporten padel är rekordstort.

Nu har sporten letat sig in i villaidyllen i Danderyd där ett padelbanebygge har skapat osämja i ett grannskap.

Mitt i har pratat med flera grannar som är oroliga för hur trafiken i området kommer att påverkas, och för att ljus från strålkastare och ljud från banan ska störa.

En granne menar att kommersiella krafter kan gömma sig bakom padelbanor som byggs i vanliga trädgårdar. Där man bygger först – och låter kommunen utreda sedan.

– Detta handlar i grund och botten om det ska vara möjligt att etablera en idrottsplats på en privat tomt i ett villaområde. Och i så fall vilka krav vi grannar ska kunna ställa när det kommer till trafik, ljud, ljus och användningsgrad, säger han.

En annan granne tycker det är ett kul initiativ.

– Det är kul att någonting händer. Sedan kan jag förstå att det kan finnas en oro för trafiksituationen, men vi får se längre fram hur det blir, säger han.

Enligt kommunen har villaägaren fått en uppmaning om att pausa bygget i väntan på en utredning om mark- och bygglov. Men enligt villaägaren själv har den informationen inte framförts på rätt sätt.

Villaägaren menar att han har följt alla regler, att det sprids lögner om avsikterna med banan. Den ska användas i privat syfte, säger han.

– Det här är inte en kommersiell bana. Det är vår bana och ingenting annat, säger villaägaren.

Kan vara bygglovspliktigt

I höstas kunde Mitt i rapportera om ett fall i Nacka strand, där ett fastighetsbolag på kort tid byggt tre padelbanor utan bygglov.

https://www.mitti.se/nyheter/nya-padelbanor-kan-vara-svartbygge-vi-ar-gratfardiga/lmtfx!8762861/

Padelbanorna ledde till klagomål till Nacka kommun och misstankar om svartbygge. Bolaget bakom bakom banorna hänvisade då till en dom från 2019 i mark- och miljödomstolen om att bygglovsplikten inte skulle gälla.

Jamal Esfahani, Stadsarkitekt i Danderyd, känner till domen. Han menar dock att delar av ett padelbanebygge kan vara bygglovspliktigt.

– En förutsättning för en sådan här bana är att man måste ha skärmar. Och de är alltid, oavsett material, bygglovspliktiga om de är över en meter.

Han säger att det är viktigt att väga in flera saker om man vill bygga en padelbana.

– Om stadsbilden förändras med bygget och hur omgivningen påverkas, om grannarna störs.

Planerar tillsyn av fler banor

Efter klagomålen kring den privata padelbanan i Danderyd har miljö- och stadsbyggnadskontoret planerat tillsyn på två adresser där det ska ha byggts padelbanor utan bygglov.

Byggnadsnämnden har tillsynsansvar i frågan. Enligt nämndens ordförande, Claës Breitholtz (M), behövs ett förtydligande kring vad bygglovsplikten säger.

– Det här är nytt för oss och rättsläget är något oklart, säger han och tillägger:

– Det finns ett stort sug efter den här typen av banor. Och även om jag tycker att padel verkar jättetrevligt att spela så har jag full förståelse för grannar som är oroliga för ljud. Vi behöver veta vad man får och inte får göra här.