Göteborgsregissören Ruben Östlund ville från början att Rutan skulle ersätta Kopparmärra på Kungsportsplatsen. Så blev det inte. Nu har installationen fått en annan plats – på Landala Torg.

Flera av Rubens Östlunds filmer problematiserar frågor som rör gemenskap och civilkurage. I filmen Play, som handlade om barn som rånade andra barn på stan, väcktes idén om en frizon. I hans film The Square utvecklade han den.

Läs också: Ruben Östlund är Oscarsnominerad

Läs också: Metoo den stora vinnaren på Guldbaggegalan

Rutan är en frizon där tillit och omsorg råder. Alla har samma rättigheter och skyldigheter i Rutan. Det innebär att vem som helst ska kunna lämna sina ägodelar i Rutan utan att någon tar dem. Det är också en plats dit människor kan gå om de behöver hjälp.

Rutan i Landala blir den fjärde i ordningen. Sedan tidigare finns frizoner i Värnamo, Ängelholm och Grimstad i Norge.

– Äntligen på plats i Göteborg, säger regissören Ruben Östlund i ett pressmeddelande.

Att Rutan skulle hamna just på Landala torg är tack vare Annika Strandberg, områdeschef i Centrums stadsdelsförvaltning. Hon såg The Square och tyckte att Landala borde ha en sådan ruta.

– Jag tyckte att det hängde ihop med vårt hälsofrämjande arbete för seniorer. Vi vill att seniorerna ska vara med där det händer, och Rutans budskap stämmer så bra överens med den värdegrund vi står på, berättar Annika Strandberg.

Rutan har nu byggts som en kvadrat i den befintliga stenläggningen på torget. Två rader vita gatstenar och en ljusslinga markerar Rutan.

För den som betvivlar att Rutan kommer att fungera refererar Ruben Östlund till trafikreglerna.

– Om man tänker efter så är det ganska fantastiskt hur bra idén med ett övergångsställe fungerar. Ett par vita streck i gatan får bilister att visa omsorg för fotgängare. Det säger något om människans förmåga till starka gemensamma överenskommelser. Naturligtvis kan vi skapa nya sociala kontrakt om vi tycker att vi behöver det. 

Den första december tänds ljusslingan upp och Rutan invigs.