Stockholm vatten och avlopp (Svoa) bygger en dagvattentunnel mellan Hammarbybacken och Finnboda. För att kunna jobba från två håll ska nu en arbetstunnel byggas i Hammarbyskogen. Bygget kommer att pågå under flera år och innebär även att stora delar av Hammarbyskogen stängslas in. Det blir stängsel både runt byggarbetsplatsen och utmed transportvägarna för lastbilarna som ska frakta bort bergmassor från tunnelbygget.

Byggstart var enligt Svoa planerad till 3 oktober och sedan några dagar har motståndare till exploateringen av Hammarbyskogen slagit läger vid Hammarbytornet. Tanken är enligt ett pressmeddelande som gått ut "att fredligt lägga oss i vägen för de som vill förstöra skogen"

Enligt gruppen "Rädda Hammarbyskogen", som vill att Svoa hittar en annan plats för arbetstunneln, har Svoa kringgått artskyddsförordningen, men gruppen hävdar också att andra negativa miljökonsekvenser följer vid bygget av arbetstunneln i Hammarbyskogen.

Rädda Hammarbyskogen menar också att mark- och miljödomstolens tillstånd för bygget vilar på felaktiga uppgifter. I fredags lämnade gruppen därför in en resningsansökan till Mark- och miljööverdomstolen i vilken man också presenterade nya uppgifter om förekomsten av fladdermöss i området.

På onsdagen hade Svoas entreprenörer ännu inte kommit till Hammarbyskogen. När Mitt i frågade om varför man inte påbörjat arbetet 3 oktober blev svaret:

"SVOA har lämnat över till entreprenören som nu startar sitt förberedelsearbete. Arbetet kommer att påbörjas inom kort.", svarade Susanne Forsberg, kommunikatör på Svoa.

Hur ser ni på resningsansökan och är beslut från domstol något ni inväntar innan arbetet påbörjas?

"Vi har tillstånd från Mark- och miljödomstolen och resningsansökan är inte ett hinder för att starta arbetet."

https://www.mitti.se/nyheter/nu-borjar-bygget-som-stangslar-in-delar-av-hammarbyskogen/repvig!uE0o4ulHoxYaM4qtO6vCQ/