Redan 2016 fanns planer på nya hyreslägenheter på Slagarvägen på Adelsö.

De planerna blev inte av och upprepade gånger har projektet skjutits på framtiden av olika skäl, bland annat uppmärksammades problem med vattenleveranser för två år sedan.

Nu ser projektet ut att ha tagit kliv framåt och i juli lämnades bygglovsansökan in.

– Det är en handläggningstid på tio veckor och sedan finns en överprövningstid. Så nu väntar vi på bygglov och startbesked, säger Claes Vikström, fastighetschef på Ekerö bostäder.

Om bygglovet ges som planerat är Ekerö bostäders plan att sätta igång med bygget i höst. Projektet är indelat i två etapper: en norr- och en söderdel.

– Vi hoppas att den norra delen blir klar i slutat av 2022 och sedan den andra delen sommaren 2023, säger han.

De 24 lägenheterna ska ligga i tolv parhus som byggs i ett plan. Claes Vikström tycker att de passar bra in i området.

– De är snarlika de hus som finns där i dag.

Nära färja och matbutik

Att det rör sig om olika storlekar och antal rum i lägenheterna (se faktaruta) tror Claes Vikström öppnar för att fler ska ha intresse av att flytta dit.

– Det får gärna bli en blandning. Jag tror att det lockar både barnfamiljer och de som kanske är äldre och har utflyttade barn.

I närheten finns grönområden som inte får bebyggas, och i dagsläget är det inte planerat för exempelvis lek- eller idrottsytor. Men det stänger inte Claes Vikström några dörrar till i framtiden.

– Vi får se vad hyresgästerna vill ha och om vi vill bygga något mer. Det kan vara bra att vänta och se hur allt blir när det är klart, säger han.

Claes Vikström tror att området nära färjeläget kan bli attraktiv för många.

– Nu har affären flyttat dit så det kommer att bli nära, säger han.

Alla 24 lägenheterna går via Ekerö bostäders egna bostadskö. I dagsläget är det inte klart om någon av dem kommer att gå till Ekerö kommun.