Att välta gravstenar är ett brott mot gravfriden. Foto: Mikael Andersson

Lagen ändras - Kan få åtta år för grovt gravfridsbrott

Gravfridsbrott kommer hädanefter kunna leda till åtta års fängelse för gärningsmannen. Det efter ett lagförslag som antagits av Riksdagen.

  • Publicerad 05:08, 28 maj 2022

Stockholms kyrkogårdar har de senaste åren drabbats av en rad gravfridsbrott.

Kyrkogårdar vaktas av väktare: "hellre det än vandalism"

Från och med den andre juli kan de som utför brott mot gravfriden komma att få betydligt högre straff än tidigare, då en lagändring antagits i riksdagen.

Man kommer komplettera bestämmelsen om brott mot gravfrid med en speciell straffskala för grovt gravfridsbrott.

Tillägget kommer innebära att den som döms för grovt gravfridsbrott kan få som lägst 2 år i fängelse, och som mest 8 år.

När man bedömer om gärningen varit grov ska man "ta särskild hänsyn till om gärningsmannen har tillfogat ett lik en svår skada, om gärningen har lett till stor förstörelse eller på annat sätt har varit särskilt hänsynslös eller farlig".

Straffskalan har inte förändrats de senaste 30 åren och den nu beslutade lagändringen tillkommer för att trycka på brottets allvar. Idag är maximistraffet två år för gravfridsbrott.

– Det är bra att regeringen äntligen uppmärksammar frågan om gravfridsbrott och är beredda att skärpa straffen, men jag hade gärna sett att man gick ännu längre. I Stockholm har vi haft fall där personer vid upprepade tillfällen vandaliserat och skändat gravar vilket jag tycker borde vara skäl nog för att dömas för grovt brott., säger Dennis Wedin (M), Fastighetsborgarråd med ansvar för stadens kyrkogårdar.