Lidingö kyrka. I år har många människor dött utan att närstående kunnat ta avsked.

Kyrkklockorna ringer för pandemins offer

På Nyårsafton klockan 18 ljuder Lidingö kyrkas klockor i en extra ringning. Kyrkan vill hedra dem som dött pandemiåret 2020.

  • Publicerad 17:15, 30 dec 2020

Det är ärkebiskop Antje Jackelén som tagit initiativ till klockringningen.

– Det är ett exceptionellt år som går mot sitt slut. På tröskeln till det nya året kommer därför samtliga domkyrkors klockor att ringa för att minnas dem som lämnat oss under året som gått, och för att samla våra tankar och känslor kring det som förenar oss som människor, säger hon på Svenska kyrkans webbplats

Klockan 18 på nyårsafton ringer klockorna i samtliga 13 domkyrkor i landet.

Lidingö församling låter Lidingö kyrkas klockor ringa samma tid för att visa sitt stöd.