Det har länge blåst kring Svenska bostäders (SB) byggprojekt Plankan vid Hornsgatan på västra Södermalm. Under åren har prislappen för att bygga de 162 lägenheterna ökat med hundratals miljoner kronor till att landa på över en miljard.

Nu väljer SB att på obestämd tid skjuta på bygget av 45 av lägenheterna – de som skulle ligga ovanpå befintliga hus.

– Det ekonomiska läget med kraftigt ökade byggpriser och räntekostnader gör att vi väljer att vänta med starten av påbyggnaden. Än så länge har inga arbeten för den fortsatta påbyggnaden påbörjats, förutom projektering, och därför är det möjligt att vänta in en mer normal byggmarknad, skriver Stefan Sandberg, vd för Svenska bostäder, i ett mejl.

Av alla lägenheter har 25 färdigställts sedan byggstarten 2019. Att helt stoppa bygget av resterande 137 lägenheter hade påverkat bolagets ekonomi än mer negativt, menar han.

– Stockholmarna behöver fler bostäder och gårdshuset med 92 lägenheter kommer att bli klart sommaren 2024. Det är 45 lägenheter i påbyggnaden som skjuts på framtiden.

Hur länge väntar ni med bygget?

– Det är svårt att svara på men det handlar förmodligen om några år.

Är att avbryta påbyggnaden ett alternativ framåt?

– Det får vi ta ställning till då.

Så här är innergården tänkt att se ut när bygget är klart.

Så här är innergården tänkt att se ut när bygget är klart.

Svenska bostäder

Bråk med entreprenören

Samtidigt är SB indragen i en juridisk tvist. Med anledning av de skenande kostnaderna valde den tidigare entreprenören Serneke att hösten 2021 lämna projektet.

SB ansåg att Serneke var ansvariga för fördyrningen och bestred fem fakturor – då till ett värde av runt 61 miljoner kronor – som de ansåg saknade underlag. Serneke, å sin sida, menade att man haft fog för fakturorna och att bygget var omöjligt att utföra på det sätt SB velat.

Det landade på respektive företags jurister att lösa frågan sinsemellan. Det har inte gått i hamn.

– Tvisten har inte kunnat lösas i godo, skriver Johan Live, presschef vid Serneke, i ett mejl.

Bygget i kvarteret Plankan har kantats av protester, förseningar och fördyrningar.

Bygget i kvarteret Plankan har kantats av protester, förseningar och fördyrningar.

Simon Rehnström

Tog saken till domstol

Det var SB som väckte en fastställelsetalan mot Serneke. Det betyder att det nu är upp till tingsätten att slå fast om Sernekes hävning av avtalet var ogiltigt och om SB har rätt till skadestånd.

Samtidigt menar Serneke att SB är skyldiga dem 200 miljoner kronor i obetalda fakturor.

– Vi överväger att för egen del väcka talan vid Stockholms tingsrätt för att få ut beloppet. Det är under utredning, skriver Johan Live.

Samtidigt har grannarna i de över 500 lägenheterna levt med buller och byggstök i ungefär fyra år. Flera har vittnat om psykiska påfrestningar och hyreslättnader i miljonklassen har utgått.

– När gårdshuset och gården blir färdiga nästa höst kommer det att bli lugnare och tystare. Och när vi påbörjar arbetet med nästa etapp av påbyggnaden sker det på ett annat sätt som förhoppningsvis stör mindre, skriver Stefan Sandberg.

När Mitt i träffade Kristina Sundin hade bygget pågått i 700 dagar. Det var snart två år sedan och nu finns inget slutdatum i sikte.

När Mitt i träffade Kristina Sundin hade bygget pågått i 700 dagar. Det var snart två år sedan och nu finns inget slutdatum i sikte.

Simon Rehnström

"Vi får leva med oron"

Kristina Sundin, ordförande i den lokala hyresgästföreningen, hade helst sett att påbyggnaden ströks helt.

– Vi vet inte när lågkonjunkturen är över, så vem vet hur länge bygget kan dra ut på tiden. Vi som bor här får leva med oron över att eländet kan starta igen. Det känns inte bra.

Mitt i har sökt Clara Lindblom (V), fastighetsborgarråd och ordförande i SB:s styrelse, som avböjt att kommentera. Svenska bostäder vill inte kommentera den juridiska tvisten med hänvisning till en rättsprocessen fortfarande pågår.

Kvarteret Plankan: 700 dagars byggkaos utan slutdatum i sikte

Stök, oväsen och ovisshet. I två års tid har det varit vardag för boende i kvarteret Plankans 431 lägenheter. "Det tar på psyket," säger Birgitta Hall som bor i kvarteret.

Under skelettet till det som ska bli gårdshuset i kvarteret Plankan går två personer i varselväst. Ljudet av deras fotsteg ekar lätt mellan väggarna. Annars är den stora byggarbetsplatsen okaraktäristiskt tyst den här dagen.

– Klart man blir ledsen, med tanke på hur det ser ut idag, säger Kristina Sundin, där hon står på sin balkong och ser ut över den en gång gröna gården.

Grannen Birgitta Hall, som bott här i 21 år, är inne på samma spår.

– Tidigare var det hur trivsamt som helst här. Det är förskräckligt, att få så få lägenheter för så mycket pengar.

Sedan slutet av förra året står bygget stilla, då entreprenören Serneke drog sig ur projektet då man inte kunnat enas med Svenska bostäder om vem som ska stå för de skenande kostnaderna.

https://www.mitti.se/nyheter/byggbolag-lamnar-omstridda-kvarteret-plankan/repukx!gzWBMGE9DkxVXAhQ99sBzw/

https://www.mitti.se/nyheter/svenska-bostader-bestrider-fakturor-for-50-miljoner/repulb!biQTSO6lJCZiEvrseV5MQA/

Oväsen och stök

För två år sedan började bygget med att innergården revs. Sedan dess har det varit en tuff tid med mycket byggbuller för många i huset, menar de grannar som Mitt i pratat med.

– Det har varit för jäkligt, jättejobbigt. Det tar på psyket. Jag har inte kunnat vara i vardagsrummet eftersom alla lastbilar med leveranser har stannat under mitt fönster, säger Birgitta Hall.

– Det känns som att de behövt begränsa kostnaderna. För flera år sedan blev vi lovade renoverade tvättstugor på grund av mögel, men det har skjutits på framtiden, säger Kristina Sundin.

https://www.mitti.se/nyheter/da-borjar-bygget-i-kvarteret-plankan/repsdb!gGfDf2YtLDe5aTR8mLda2A/

https://www.mitti.se/nyheter/boende-trakasserade-arbetare-i-plankan-kastade-glasflaskor/lmtcE!8311861/

Saknar parken

I ett av trapphusen kliver Mårten Lindquist ur hissen, på väg ut med barnen Henry och Ivar.

Hur trivs ni här?

– Bra! säger Henry, 7 år, glatt.

Pappa Mårten tar vid:

– Jo, men jag kan sakna att ha en park här inne. Att bara kunna släppa ut barnen för att leka eller cykla. Förutom att det verkar vara ett katastrofprojekt rent ekonomiskt är bygget heller inte så kul att titta på.

– Jag tycker det är roligt att titta på, skjuter Henry in.

Strul med värmen

Något som Henry och Mårten kan enas om är problem är temperaturen. Sedan i höstas har värmen inte fungerat som den ska i flera lägenheter. I familjen Lindquists hem har det varit så kallt som 17 grader.

– I pojkarnas rum är det jättekallt. De har fått sova med ett extraelement om nätterna, säger Mårten Lindquist.

Under åren har grannarna fått hyreslättnader med anledning av bygget.

– Kompensationen har varit generös, säger Birgitta Hall.

– Det känns som att de lyssnat, och insett hur hemskt vi haft det. Men nu väntar väl nya förhandlingar, säger Kristina Sundin.

https://www.mitti.se/nyheter/klubbat-916-miljoner-och-kompensation-for-boende-i-plankan/reptlc!yj3o8IPZ9lu9L1QOa83G0w/

Första inflyttning i vår

Av de 162 lägenheter som ska byggas var 25 nästan klara när bygget pausades. De färdigställs nu av Skanska och målet är fortfarande att inflytt ska kunna ske i maj 2022.

Enligt Svenska bostäder har problemet med temperaturen berott på strul med en ny undercentral, som togs i bruk i höst. Det ska nu vara åtgärdat.

Däremot är det ännu oklart när en ny entreprenör kan ta över resten av bygget.

– Källarvåningarna med nya tvättstugor planerar vi att renovera när övriga projektet är klart, något annat har aldrig varit aktuellt. Övrigt underhåll utförs precis som i våra övriga fastigheter enligt plan, skriver SB:s pressansvarige Jonas Elamson i ett mejl.

https://www.mitti.se/nyheter/polis-tillkallad-till-demonstration-mot-bostadsbygge-pa-sodermalm/repskk!9GKMm@w@HDy8eBVUHHN86Q/

Tidigare var det hur trivsamt som helst här

Inte överens om ökade kostnader

2010 tog kommunfullmäktige beslut om nybyggnation i kvarteret Plankan vid Högalidsparken.

Svenska Bostäders förslag innebar då 119 nya lägenheter.

2016 reviderades förslaget till att omfatta 158 lägenheter till en kostnad om 520 miljoner kronor.

2019 togs ett nytt beslut som bland annat innefattade vad som kallades fastighetsförbättrande åtgärder. Nya prislappen landade på 692 miljoner kronor.

2020 klubbades beslut som omfattade 162 lägenheter samt renoveringar till en kostnad av totalt 916 miljoner kronor.

I november 2021 hoppade entreprenören Serneke av projektet med hänvisning till att de inte var överens med Svenska bostäder om vem som skulle stå för ökade kostnader.

Källa: Stockholms stad/Svenska bostäder