Under hösten 2021 drog sig byggentreprenören ur det omtvistade bygget i kvarteret Plankan på Södermalm, då de inte kunnat enas med Svenska bostäder (SB) om vem som skulle stå för ökade kostnader. Sedan dess har projektet mer eller mindre stått stilla.

Nu har SB en plan framåt, men de menar att hävningen av kontraktet innebär att budgeten måste höjas med 181 miljoner kronor och färdigställandet skjuts fram två år till 2025.

Svårt att hitta entreprenör

Då projektet inneburit mycket negativ publicitet kan det bli svårt att få anbud från en ny entreprenör, slår SB fast.

Därför vill de dela upp projektet i två delar – en del rör de 25 lägenheter ovanpå befintlig bebyggelse som nästan står klara samt gårdshuset, den andra rör resterande 45 bostäder i påbyggnaden.

https://www.mitti.se/nyheter/forsta-lagenheterna-i-plankan-hyrs-ut-16-000-kronor-for-en-trea/repvco!OPdBmTaCSeQOIat@zqKJzA/

Dyrare att stoppa

SB:s förslag är att inte stoppa återstående delar av bygget, då det skulle påverka bolagets ekonomi ännu mer negativt.

– Det känns skönt att det finns en bred politisk uppslutning kring att vi behöver fullfölja bygget. Det vore inte seriöst att avbryta i det här läget, skriver fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M), i ett mejl till Mitt i.

– Svenska bostäder kommer nu att gå vidare med en ny entreprenör och försöka skapa ordning utifrån de förutsättningar som gäller.

Ärendet ska upp till Svenska bostäders styrelse 31 mars och i kommunfullmäktige 4 april.

https://www.mitti.se/nyheter/kritiserat-byggprojekt-pa-soder-blir-224-miljoner-kronor-dyrare/reptjt!C0KERUSP4iDbsLMQfs1yHQ/

”Frustrerande”

Kristina Sundin bor i kvarteret och är ordförande i den lokala hyresgästföreningen. Hon är inte nöjd med beskedet.

– Att vi ska bo i en byggarbetsplats ytterligare några år, till 2025, är frustrerande. Det är också mycket pengar för 162 lägenheter.

Helst hade hon sett att SB bara färdigställde de 25 lägenheter som nästan är klara och blåste av resten av projektet.

– Jag hade hoppats på att de skulle ta sitt förnuft till fånga.

https://www.mitti.se/nyheter/kvarteret-plankan-700-dagars-byggkaos-utan-slutdatum-i-sikte/repulv!40PKBWILOiRNQ4JBbxsWaQ/