FÖRSENAS. Byggstart för den tänkta dubbelhallen i Kristineberg försenas på nytt. Foto: Stockholms stad/Vida Arkitektkontor AB / Cedervall Arkitekter AB/Linda Gren/Victor Malmcrona

Kungsholmens nya dubbelhall försenas – igen

Den nya dubbelhallen i Kristineberg försenas på nytt. Samtidigt har möjligheten att bygga tre hallar på samma plats öppnats upp men staden tvekar.

  • Publicerad 07:00, 19 nov 2020

Lösningen på hallbristen i innerstan, och Kungsholmen i synnerhet, som saknar en fullstor hall, har sedan länge stavats Kristinebergshallarna, en fullstor dubbelhall intill Essingeleden vid Kristinebergs IP.

För fem år sedan tog ett inriktningsbeslut om att bygga hallarna med målet att de skulle stå klara i år, 2020. Sedan dess har det flyttats fram flera gånger men förra året meddelade den grönblåa majoriteten att pengar skulle vaskas fram för att bygga hallarna.

Men. Nu försenas hallarna igen – till 2025 enligt nya budgeten. Men någon exakt tidplan kan staden inte ge i dagsläget, enligt idrottsborgarrådet Karin Ernlund (C).

– Det är supertråkigt. Vi vet att innerstan lider stor brist på idrottsanläggningar och är det någonstans vi skulle vilja flytta fram projekt så är det där. Men det här är det krassa verkligheten när det gäller stadsbyggnad, säger hon.

Från beslutet 2015 har även notan för hallarna växt från 160 miljoner till 281 miljoner kronor.

Finns det risk att det försenas ytterligare?

– Det är klart att den risken finns. Allt beror på när vi kan sätta spaden i marken, när övrig exploatering tillåter det, säger Karin Ernlund

Nya jättehallar på Kungsholmen kan krympa

Hallarna ingår i den stora detaljplanen för Hornsbergskvarteren som har överklagats. Att bryta ut hallarna och Kristinebergs IP till en egen detaljplan för att speeda på processen funkade inte enligt Dennis Wedin (M), fastighetsborgarråd.

– Det är svårt att komma igång annorlunda rent planeringsmässigt. Vi finansierade hallarna redan i förra årets budget men det är vägarbeten och annan infrastruktur i området som gör att det inte går. Helheten kommer bli bra, men det är trist att det kommer ta några år, säger han.

Samtidigt har staden i detaljplansprocessen öppnat upp för att bygga tre fullstora hallar på samma plats, genom att öka lite mer på höjden på den planerade hallen. Men utgångspunkten är fortfarande att det är en dubbelhall som ska byggas.

Med tanke på hallbristen och svårigheter att hitta mark för det i innerstan, borde inte staden försöker bygga en till när det finns möjlighet?

– Beslutet i budgeten bygger på två hallar, men det finns möjlighet att bygga tre så vi stänger inte dörren för det i framtiden. Men ett jättetydlig medskick som vi har fått i  samrådsmöten med idrottsförbunden har varit att inte överarbeta våra projekt, utan att bygga enklare och snabbare, säger Karin Ernlund.

KARTA. Idrottshallen ses nere till höger, framför det nya idrottstorget och i mitten Ekparken som ska skapas med spontanidrottsyta, grillplats och utegym bland annat Foto: Stockholms stad/Vida Arkitektkontor AB / Cedervall Arkitekter AB

VISION. Illustration från gestaltningsprogrammet för Hornsbergskvarteren. Foto: Stockholms stad/Vida Arkitektkontor AB / Cedervall Arkitekter AB

Nya idrottshallar

Detaljplanen möjliggör för tre fullstora idrottshallar, omklädningsrum, serviceutrymmen och kafé, men i dagsläget planerar staden att bygga två fullstora hallar.

Bottenvåningen ska få stora glaspartier och terrasserade golv som följer den nya lutande gatan. Jämfört med det första förslaget har byggnaden utökats från 6336 kvadratmeter till 9 000 kvadratmeter.

Utanför anläggs "idrottstorget", där plats för bland annat uteserveringar kommer göras vid kontorsbyggnaden som planeras mittemot.

I angränsningen till Kristinebergs IP ska Ekparken skapas med bland annat en gräsplan för spontanidrott samt ett utegym.

I Campus Konradsberg planerar stockholms skolfastighetsbolag Sisab även för ytterligare en dubbelhall. Där pågår detaljplansarbetet.

Visa merVisa mindre

PARK. Så här är en visionsskiss över Ekparken, från stadens gestaltningsprogram. Foto: Stockholms stad/Vida Arkitektkontor AB / Cedervall Arkitekter AB

INGÅNG. Så här är entrén till dubbelhallarna tänkt att se ut. Foto: Stockholms stad/Vida Arkitektkontor AB / Cedervall Arkitekter AB