NÖJD. Johan Olsson vistas ofta i Polishusparken och tycker upprustningsförslaget låter bra. Foto: Per Brandt

Kungsholmen vill riva t-baneuppgång i park

Nu ska Polishusparken rustas med fler sittplatser, konst och bättre gång- och cykelstråk. Men stadsdelen hoppas även fimpa en av t-baneuppgångarna i området framöver för mer publik yta i parken.

  • Publicerad 15:52, 26 mar 2021

I december var förslaget om Polishusparkens kommande upprustning på samråd – och nu är det dags att klubba igenom projektet.

Fler sittplatser och bord, planteringar, konstverk och mer välkomnande entréplats är några av sakerna som planeras för att få fler att nyttja parken mer än som en passage.

Sedan sist har vissa ändringar gjorts, som att en granitmur mot Kungsholmsgatan blir planteringsräcke och att gång- och cykelvägen närmast muren vid Rådhuset får asfaltsgrus, med en zon av gatsten intill muren istället för dagens plattor.

Så vill stadsdelen rusta upp Polishusparken

Att göra det tydligare för både fotgängare och cyklister på sträckan, där det idag är ett mischmasch av skyltar och markeringar, är en viktig del av upprustningen

– Det låter jättefint, det är ganska otydligt här, säger Kungsholmsbon Johan Olsson och syftar på gång- och cykelbanan där han sitter och solar på muren.

– Det är en jättefin oas. Men en fontän är något som saknas, säger han apropå att parken ska få ett tillskott av konst.

RIVS? Enligt detaljplanen kan den här uppgången rivas, vilket stadsdelen nu ska jobba för. Foto: Per Brandt

Stadsdelsnämndens ordförande Rasmus Jonlund (L) är nöjd med beslutet att rusta parken.

– Det är bra att vi kan göra det här nu. Det är en jätteviktig park som nyttjas av många och som har varit i behov av upprustning länge. Det är högt tryck i parken, både som passage och av folk som stannar till, säger han.

Men stadsdelen har fler långsiktiga planer för parken efter upprustningen. Bland annat att riva en av t-baneuppgångarna i området, den vid övergångsstället över Bergsgatan. Något som är möjligt enligt gällande detaljplan och det finns två andra uppgångar i området, vid Polishuset och Södra Agnegatan enligt stadsdelen. Trafikförvaltningen har dock inga rivningsplaner men stadsdelen tänker fortsätta jobba för att den ska väck.

– Det ska jag lova att jobba för, och jag har inte hört någon som har varit emot det. Det finns ont om ytor i Stockholm och att bygga tunnelbaneuppgångar i park känns 70-tal, säger Jonlund.

Du menar som i Stigbergsparken på Söder?

– Jag är inte ordförande på Södermalm, men jag kan tänka mig att det kanske inte fanns så många platser att välja på. Här finns det ingen brist på t-baneuppgångar direkt så den tror jag få kommer sörja.

Vad ytan i såna fall ska användas till är inte klart, men under samrådet var det flera som önskade exempelvis en uteservering, kafé, glasskiosk eller liten kafévagn.  

– Det ska vara något publikt och inte en bit gräsmatta. Det skulle kunna vara tillfälle att göra en fin entré, det är ju sommargågata på den delen av Bergsgatan, och låta park och gatuutrymme flyta ihop, säger Rasmus Jonlund.

ÖVERBLICK. Så här ska parken rustas. Uppgången som stadsdelen vill riva är märkt med 3, övriga två uppgångar i området vill man inte ta bort. Foto: Stockholms stad

Upprustningen

Mer välkomnande entréplats kring tunnelbaneuppgången.

Nya praktplanteringar, vårlök

Nytt konstverk.

Lekskulpturer

Nya parkträd med historisk anknytning.

Förtydligad gång- och cykelbana.

Fler sittplatser och bord

Urinoaren vid Kungsholmsgatan tas bort

Upprustningen beräknas kosta mellan 12-14 miljoner kronor och ska dra igång 2022 och vara klar 2023.

Visa merVisa mindre