MER KULTUR? Kungsholmens ska utreda förutsättningarna för en "kulturlokal" i stadsdelen enligt Rasmus Jonlund (L), stadsdelsnämndens ordförande. Foto: Per Brandt/Mostphotos

Kungsholmen ska utreda "kulturlokal"

Ska drömmen om ett kulturhus bli av hänger det på civilsamhället, enligt stadsdelsnämndens ordförande. Men nu vill stadsdelen försöka kratta manegen för sugna aktörer.

  • Publicerad 06:15, 15 feb 2021

Annexet vid Smedsudden eller Landstingshuset om det blir ledigt. Förslagen om att Kungsholmen borde ha ett kulturhus eller liknande har varit många. Senast är det Kungsholmens pensionärsråd som skickat in ett förslag om ett medborgarhus i 1700-talshusen i Landstingsparken som delvis är tomma. Nu tar stadsdelen ett initiativ i frågan.

Upprop för kulturhus vid Smedsuddsbadet

I år ska man nämligen ”utreda förutsättningar för en kulturlokal som kan hyras av det lokala föreningslivet” som det står på tjänstemannasvenska i budgeten.

– Stadsdelsnämnden har varken budgeten eller uppdraget att driva ett kulturhus i kommunal regi. Men man känner sig alltid som en trist person som säger ”nej det är inte vårt bord”. Eftersom vi får in så många önskemål, och vi gärna skulle se att något sådant kom till stånd så vill vi nu att man utreder förutsättningarna. Vad behövs och vad skulle vi kunna hjälpa till med?, säger Rasmus Jonlund (L), ordförande i stadsdelsnämnden.

Men ni skulle välj kunna ge er i uppdrag att starta ett kulturhus, om ni nu så gärna vill ha ett?

– Vi kan inte betala för ett kulturhus, det är den krassa verkligheten. Men även principiellt sätt så tycker jag inte att det vore bra, utan det bör vara på civilsamhällets initiativ, sedan kan kommunen bistå med olika stöd som man kan söka.

Däremot skulle stadsdelen kunna bistå med lokaler som de redan hyr, men som kanske tomställs i deras ständiga ”lokalöversyn” som en första start, enligt Jonlund. Men han är noga med att betona att han inte kan lova något utan första steget är att utreda förutsättningarna. Han hoppas att detta kan vara ett startskott, där stadsdelens insats blir att stötta intresserade aktörer.

– Vi som stadsdel har redan den rollen och kontakterna och kan hjälpa aktörer att hitta till varandra. Vi kan vara en katalysator som underlättar processen, säger Jonlund.