UTREDS. Enligt idrottsborgarrådet Karin Ernlund (C), utreder nu staden tre hallar istället för två vid Kristineberg. Foto: Vida Arkitektkontor AB / Cedervall Arkitekter AB/Linda Gren

Kungsholmen kan få ytterligare idrottshall

Två kan bli tre. Nu utreder staden om de ska bygga fler idrottshallar i Kristineberg.

  • Publicerad 06:00, 25 jun 2021

Den planerade dubbelhallen vid Kristineberg försenades på nytt, nu till 2025. Samtidigt har det under detaljplansprocessen blivit möjligt att bygga tre hallar på samma yta istället för två, något Kungsholmen basket gick ut och tyckte var givet. Även Socialdemokraterna tyckte att detta skulle utredas ordentligt – och nu har idrottsförvaltningen svarat på partiets skrivelse. De håller med och arbetet är redan igång tillsammans med fastighetskontoret.

(S) vill utreda flera idrottshallar vid Kristineberg

Enligt idrottsborgarrådet Karin Ernlund (C) var det arbetet redan igång innan S-skrivelsen. Hon har tidigare kommenterat att hon inte stängt dörren för tre hallar men att det viktigaste är att hallen inte försenas igen.

– Jag bad idrottsförvaltningen att titta på det nu när projektet har blivit försenat. Då är det läge att titta på vilka möjligheter som det gör. Men det är helt avgörande att det inte försenas ytterligare. Men vi tror inte att det behöver göra det eftersom detaljplanen medger tre hallar, säger hon.

Idrottshallen ingår i detaljplanen för Hornbergskvarteren som är överklagad.

Men om utredningen visar att det inte blir förseningar, finns pengarna då hos staden att bygga tre hallar?

– Vi behöver titta på alla komponenter. Den viktigaste frågan är tidsfrågan. Vi måste säkerställa att det inte blir ytterligare förseningar i såna fall. Sedan blir det en budgetfråga för fastighetsnämnden och det behöver vägas mot andra prioriteringar. Vi får helt enkelt återkomma när vi vet mer.