Andelen ungdomar från Järva som väljer att plugga vidare ökar, åtminstone sett till statistik från 2001-2017.

I Rinkeby var siffran över gymnasieungdomar som valde att påbörja en högre utbildning 44,1 procent år 2001, jämfört med 71,3 procent 2017. Motsvarande siffror i Tensta var 44,1 procent 2001 respektive 62,3 procent 2017.

Sett till hela staden var ökningen mycket mindre, där gick det från 56 procent till 60,4 procent.

Då ska man dock ha i åtanke att det är färre av Järvas niondeklassare som börjar på gymnasiet än i övriga stan.

Vill locka folk från Järva

Alexandra Leyton är kommunikatör på KTH och berättar att de vill locka så många som möjligt från Järva till deras campus i Kista.

– Det är viktigt för oss att attrahera elever från närområdet. Detta är inte endast en rättvise- eller demokratifråga utan framför allt en kvalitetsfråga, studenter på KTH bör vara representativa för samhället i övrigt vad gäller faktorer som kön, socioekonomisk bakgrund och etniskt ursprung, säger Alexandra Leyton, kommunikatör på KTH om deras campus i Kista.

KTH har olika aktiviteter för att göra sig synliga, bland annat har de varje år en utställning i Kista galleria med stora bilder mitt i gångarna på alumner och studenter, många själva från området, som ska inspirera andra Järvabor att söka sig till de högre utbildningarna på campus Kista.

En viktig aspekt förutom att främja mångfald och att locka fler från Järva att vidareutbilda sig är hållbarheten, berättar Alexandra Leyton kommunikatör på KTH.

– Man kan bo hemma, gå i skolan, utbilda sig och sedan börja sin karriär – allt i Järva. Vi vill att unga i närområdet ska attraheras av en utbildning i ingenjörsskap, där efterfrågan på ingenjörer är mycket hög på arbetsmarknaden och att de ska veta att det finns ett högklassigt tekniskt universitet mitt där de bor, säger Alexandra Leyton.

Tanken är att man efter avklarad utbildning även ska kunna hitta ett jobb i närheten.

– Många av de allra största företagen finns ju i Kista. Vi brukar skämta och säga att efter de tagit sin examen går de bara över gatan och få ett jobb, säger hon.

Även Stockholms universitet, SU, har sitt campus för institutionen för data- och systemvetenskap i Kista. Här pluggar ungefär 5 000 studenter. Skolan gör dock inget aktivt för att locka ungdomar från området.