Bakgrunden till skyddsstoppet, som anmälts till Arbetsmiljöverket, är en påtalad oro bland medarbetarna kring hanteringen av beslagtagna elfordon som på olika sätt utsatts för yttre påverkan. Det kan det röra sig om krockskada eller fordon som utsatts för skada eller brand.

Enligt anmälan handlar oron om risken för att fordonet ska vara strömförande då elsystemen i elfordon är högspänningsanläggningar.

Skyddsombudet menar att det är tydligt att det saknas rutiner och arbetsbeskrivningar kring hur man på ett säkert sätt ska kunna genomföra olika typer av undersökningar av dessa fordon.

Vidare skriver anmälaren att åtgärder även behöver vidtas för hur poliser och bilinspektörer på plats vid exempelvis en trafikolycka ska agera utifrån risken att utsättas för högspänning när elbilar är inblandade.

Nationellt problem

– Vi delar skyddsombudets syn på det här, säger Lars Eckerdal, regionkanslichef Polisregion väst.

Han menar att man arbetar på två parallella fronter för att lösa problemet.

– Dels är det inte bara region väst som har det är problemet, utan det är samtliga regioner Därför ska vi bena ut om vi kan komma med några nationella riktlinjer för hur vi ska jobba med det här. Den andra delen är att vi behöver hitta en interimistisk (som gäller tills vidare. Reds. anm.) rutin i region väst.

När kan en ny rutin vara på plats?

– Min förhoppning är att vi senast nästa vecka kan presentera någon form av rutin som gör att vi åtminstone kan börja jobba med de här fordonen igen.

Är det ett arbete som släpat efter med tanke på utvecklingen mot ett ökat elbilsanvändande?

– Det här är inget område som vanligtvis är polisens expertisområde och därför pågår det ett nationellt arbete med att ta fram en utbildning och även rutiner.