Lövstaområdet med det nya kraftvärmeverket inskissat liksom en ny hamn för fartyg som kommer med avfall till förbränningen. Foto: Liljewall Arkitekter

Kraftvärmeverket i Lövsta får ny tung kritik

Stockholm Exergi har ansökt om tillstånd för ett kraftvärmeverk i Lövsta. Men planerna får fortsatt kritik från flera tunga instanser som lyfter fram riskerna med att både bygga och driva kraftvärmeverket vid ett vattenskyddsområde.

  • Publicerad 17:13, 13 apr 2021

Är en latent risk om det förblir osanerat

Efter vårens remissrunda kommer kritik från bland annat Naturvårdsverket och länsstyrelsen. Den sistnämnda tycker bland annat att Stockholm Exergi borde utrett alternativa platser för kraftvärmeverket mer, trots att bolaget beskrivit dessa som orealistiska och orimligt dyra i förhållande till Lövsta.

Ulf Wikström som är hållbarhetschef på Stockholm Exergi menar att det är bra om alla instanser har full förståelse för bolagets val.

– Men det kan vara så att vi behöver både förklara eller fördjupa vår information, säger Ulf Wikström.

Förorenad sjöbotten

Länsstyrelsen lyfter vidare fram ett fall där Mark- och miljööverdomstolen gett ett annat bolag avslag för verksamhet vid ett vattenskyddsområde som förser 82 000 personer med dricksvatten.

Detta ska ses med bakgrund mot att i stort sett alla yttranden lyfter fram att Mälaren förser drygt två miljoner personer med dricksvatten, och att man ser risker för att bygget och driften av anläggningen i Lövsta kan sprida ämnen från den starkt förorenade sjöbottnen. Närmast ligger vattenverken i Görväln i Järfälla liksom Lovön i Ekerö.

– Det är inte självklart att Stockholm Exergi får tillstånd. Mälaren som dricksvattentäkt går inte att flytta på, men det kan man göra med ett ännu inte uppfört kraftvärmeverk, säger Anders Wasell, handläggare på länsstyrelsen.

Siktar på 2025

Det nya värmeverket planeras vara klart år 2025. Det ska producera el och fjärrvärme och därmed ersätta Hässelbyverket som snart är uttjänt. Det nya kraftvärmeverket ska även förbränna sorterat restavfalloch göra det till värme och el.

Om kraftvärmeverket i Lövsta byggs knyts fjärrvärmesystemen i centrala Stockholm samman med fjärrvärmenätet i nordvästra Stockholm. Fjärrvärme från Lövsta kommer föras in till centrala Stockholm.

Stockholm stad och Fortum samäger Stockholm Exergi.

Källa: Stockholm Exergi

Visa merVisa mindre

Både Naturvårdsverket och länsstyrelsen menar att bolagets ansökan är bristfällig. Detta gäller bland annat säkerheten kring saneringen av den förorenade sjöbottnen i området.

"Latent risk"

Stockholm Exergi menar dock att deras sanering av mark och sjöbotten kan minska risken för framtida spridning av föroreningar.

– Vi har ägnat mycket tid åt utredning och har hela tiden varit medvetna om att Mälaren är viktig för regionens dricksvattenförsörjning. Vi bedömer att både saneringen och senare driften med sjötrafik kan gå säkert till, säger Ulf Wikström och fortsätter:
 

Ulf Wikström på Stockholm Exergi. Foto: Malin Lööf/Arkiv

– Samtidigt ska vi komma ihåg att det nuvarande läget är prekärt med omfattande föroreningar på sjöbotten, som hela tiden är en latent risk om det förblir osanerat, säger Ulf Wikström.

Även Järfälla kommun och nätverksgruppen Rädda Lövsta kritiserar byggplanerna. Mer positivt inställda är dock miljö- hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad, förutsatt att ett antal villkor skärps, bland annat för skyddsåtgärderna kring saneringen och mätningarna av föroreningarna på sjöbotten.

I höst väntas mark- och miljödomstolen fatta beslut om Stockholm Exergi får tillstånd att bygga och driva ett kraftvärmeverk i Lövsta.