En 15-årig pojke i Skogås sköts ihjäl av en annan 15-årig pojke i början av året. I september hittades en 13-årig pojke mördad i Haninge. I den senaste våldsvågen är barn både offer och gärningspersoner i de allra grövsta brotten med koppling till gängkriminalitet.

– Antalet ungdomar som begår brott har ökat de senaste åren, det är ett problem som vuxit både hos oss och nationellt. Vi har behövt hitta arbetssätt för att komplettera de vi redan har, säger Kristin T Johansson, sektionschef på ungdomsenheten i Huddinge.

Kraftig ökning av orosanmälningar

Både antalet orosanmälningar och placeringar av unga på grund av kriminalitet har ökat rejält i Huddinge.

Under 2022 kom det in 462 orosanmälningar gällande kriminalitet och hittills under 2023 har det kommit in 543. Det kan vara flera anmälningar kring samma person.

När det gäller placeringar, såväl tvångsplaceringar som frivilliga, har det också varit en rejäl ökning sedan i fjol. Under 2022 var 19 ungdomar placerade under någon period av året, medan 33 ungdomar har varit placerade under 2023.

– När det gäller placeringar ökade det framför allt under förra hösten och under våren. Polisen har gjort ett enormt jobb med att få fram de här ungdomarna, de har haft olika insatser mot nätverken. Det är mycket tack var den information vi fått från polisen som gjort att vi kunnat göra de här placeringarna, säger Kristin T Johansson.

Bygger relationer

Sedan maj förra året har kommunen två socialarbetare som arbetar enbart med barn och ungdomar som har en kriminell problematik, och med deras föräldrar.

Just nu arbetar socialarbetarna med 19 barn och unga mellan 13 och 20 år, de flesta mellan 15 och 20.

– Vi arbetar med att skapa relationer över tid och att arbeta motiverande. Vi använder erfarenheten från avhopparverksamheten med vuxna och har anpassat det till den yngre målgruppen, säger Kristin T Johansson.

I Haninge planerar man att utöka avhopparverksamheten så att den även ska gälla de under 18. Men i Huddinge kallar man det inte avhopparverksamhet för de under 20 år.

Fokus är på att bygga en långvarig relation och socialarbetaren är med i alla olika faser.

– De är med i ärendet från det att det kommer in en orosanmälan där vi identifierar att det handlar om någon form av kriminalitet, när det blir en utredning och även när det kommer till insats. För de unga som är placerade förbereder man utslussningen. Det är olika faser, säger Kristin T Johansson.