Tillsyn. Ha koll på området där du har din båt är ett av polisens tips för att förebygga stöld. Foto: Mostphotos

Kraftig ökning av båtstölder i Haninge

Det har skett en kraftig ökning av båtrelaterade stölder i Haninge. I år har 63 båtrelaterade stölder anmälts till Haningepolisen. Under hela förra året gjordes totalt 52 anmälningar.

  • Publicerad 07:00, 12 okt 2021

Tänk avvikande beteende.

Båtar, motorer och GPS:er har varit extra eftertraktade på kusten vid Haninge och Nynäshamn under året. I september anmäldes 23 stycken båtrelaterade stölder i Haninge. Detta kan jämföras med förra året då 17 stycken anmäldes under samma period.

– Det har varit en märkbar ökning i år, säger Haninges kommunpolis Lana Pålsson.

Låtsas fiska

Hon berättar att i de flesta fallen kommer flera tjuvar i en båt och tar sig via sjövägen till mindre båtbryggor, hamnar eller platser där båtar förvaras.

– Ofta är de flera i en båt varav en låtsas fiska. Sedan släpper en person av resterande personer i land. Dessa personer tar sedan vad de kan från platsen, allt från båtmotorer och GPS till hela båtar, som de sedan åker iväg med.

Vilka är det som utför dessa stölder?

– Tillvägagångssättet följer internationella ligors mönster, de jobbar med hög frekvens och är superaktiva.

Märkbar ökning

Förra året anmäldes totalt 52 båtrelaterade stölder i Haninge. Än så länge har det i år inkommit 63 anmälningar och antalet har därmed redan överstigit förra årets totala mängd anmälningar.

Trots den märkbara ökningen är det svårt att veta vad den kan bero på, enligt Lana Pålsson.

– Det är oklart. Det kan ju vara det klassiska att båtbrotten ökar när tillsynen minskar. På hösten och våren brukar det ske en ökning, folk har inte hunnit ta upp båten än. Det är en period när tjuvar får fritt spelrum.

Uppmärksamma avvikande beteende

Ta upp båten, märk din motor och använd bra lås, är några av de tips som Lana Pålsson har för att förebygga stölderna.

– Det kan också vara bra att öka tillsynen och ha lite koll på båtarna och området. Ofta är dessa personer ljusskygga, så om du går fram och pratar och de sticker snabbt kan det vara båttjuvar. Då ska du ringa 112, säger Lana Pålsson.

Hur ska man se till att man inte ringer polisen efter någon som bara är ute och fiskar?

Tänk avvikande beteende, sitter det sex personer i en öppen båt varav endast en har fiskespö så är det ganska stor risk att de resterande personerna ska lyfta en stor båtmotor och inte en stor fisk.

Märk din motor – polisens bästa båttips

• Märk din motor med dold och synlig märkning. Många båtföretag utför detta. Ristar du in en märkning själv så är ett personnummer bättre än ett namn.

• Se till att båten sitter väl förankrad med ett godkänt lås.

• Spårsändare GPS/GSM/VHF är förebyggande. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vilken typ de godkänner.

• Försvåra för tjuven även när båten står på land. Regelbunden tillsyn är viktigt.

• Stölder sker oftast när det är mörkt – bra belysning är därför viktigt.

• Försök att tänka som en tjuv – hitta de svaga länkarna och förebygg där.

Källa: Polisen Haninge/Nynäshamn

Visa merVisa mindre

Ökning. Polisen har märkt en ökning av båtrelaterade stölder. Foto: Sacharias Källdén